Otakut
  • In Finnish
  • In English

Kesäkokous2013

Otakutin kesäkokous 26.7.2013 @ jmt10cd

1. Kokouksen avaaminen

	PJ avasi kokouksen klo 18:06

2. Kokouksen järjestäytyminen

	Puheenjohtajana toimii Kasper Kuusisto. 
	Sihteerinä Johan Strandman

	läsnä:
	Johan Strandman
	Kasper Kuusisto
	Miika Piiroinen
	Ossi HIrvola?
	Sampo Vartiala

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

	Paikalla on 3 hallituksen jäsentä, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

	Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5. Menettelytavoista sopiminen

	Äänestetään käsiäänestyksellä, tasapelit millä tahansa kolikolla

6. Talousarvion tarkastus loppuvuoden osalta

	Päätettiin että videotykkiä ei hankita tänä vuonna. Tähän varattu budjetti käytetään muihin tarkoituksiin ja tapahtumiin.
	Siirretään Allnightereille budjetoitu raha perustetavan kerhohuonetoimikunnan käytettäväksi. 	

7. Kerhohuone- ja muiden toimikuntien perustaminen

	Keskustelua tarvittavista toimikunnista.

	Perustetaan seuraavat uudet toimikunnat:

	Perustetaan kerhohuonetoimikunta (ktmk) vastaamaan kerhohuoneen käytöstä ja tilan ylläpidosta.
	Valitaan puheenjohtaja vastamaan toimikunnan järjestäytymisestä:
		Ehdotettu Miika Piiroista, kannatettu.
			Miika Piiroinen suostui
		Ehdotettu Ossi Hirvolaa, kannatettu.
			Ossi Hirvola suostui.
		Suoritettiin äänestys:
			Piiroinen 4 ääntä
			Hirvola 1 ääni
		Valittiin Miika Piiroinen toimikunnan puheenjohtajaksi.
		Valittiin Ossi Hirvola toimikunnan varapj:ksi


	Perustetaan Otakut Build Team vastaamaan yhdistyksen rakennusprojektien suunnittelusta ja toteutuksesta.
	Valitaan puheenjohtaja vastaamaan toimikunnan järjestäytymisestä. 
		Ehdotettu Johan Strandmania, kannatettu.
			Johan Strandman suostui
		Valittiin Johan Strandman Build Teamin puheenjohtajaksi.

	Perustetut toimikunnat pitävät omat järjestäytymiskokouksensa.
	Toimikunnat valitsevat omat jäsenensä yhdistyksen jäsenistöstä.

8. Yhdistyksen web-sivujen uudistaminen

	Websivut kaipaavat uudistusta ja asialle tulisi tehdä jotain ennen syyskuuta ja fuksien saapumista.
	Keskustelua aiheesta.
	Päätettiin että Johan Strandman, Ossi Hirvola ja Miika Piiroinen alkavat suunnitella uusia nettisivuja.
	Tavoitteena saada sivut käyttöön syyskuuhun mennessä.

9. Tulevat tapahtumat

	Päätettiin siirtää kulttuuri-illat ja Alldayerit järjestettäväksi pääsääntöisesti
	kerhohuoneella.
	Keskustelua Otasuunnistuksen järjestelyistä.

10. Muut esille tulevat asiat

	Tänään voisi pelata stepmaniaa.

11. Kokouksen päättäminen

	Kasper Kuusisto päätti kokouksen klo 19:24.