Otakut
  • In Finnish
  • In English

WikinPäivitys

Yleistä

Wikissä tällä hetkellä olevat tiedot on pitkälti kopioitu kotisivuilta, joten eri osioissa olevien tekstien ja tietojen ajantasaisuus pitäisi tarkistaa.

Englannikielinen osio

Suotavaa olisi että wikissä olisi osio jossa yhdistyksen toimintaa esitellään englanniksi. Luontevinta tietysti olisi jos tärkeimmistä suomenkielisistä osioista olisi myös englanninkielinen versio. Yhdistyksen vanhoilla kotisivuilla on englanninkielinen versio, jota voitaneen jossain määrin käyttää pohjana.

Wikin versio

Wikin versio: pmwiki-2.3.34