Otakut
  • In Finnish
  • In English

Tietosuojaseloste - hallitus-, toimihenkilö- ja kunniajäsenrekisterit

1. Rekisterinpitäjä

Otakut
AYY, PL 69, 02151 ESPOO

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Puheenjohtaja Miika Piiroinen
miika.piiroinen (ät) aalto.fi

3.Rekisterin nimi

Otakut hallitus, toimihenkilö ja kunniajäsenrekisterit

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Käsittelyn tarkoituksena on yhdistyksen historian dokumentointi tuleville sukupolville.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Nimimerkki

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä tai jäsenrekisteristä toimihenkilöksi tai hallituksen jäseneksi, tai kunniajäseneksi valitsemisen yhteydessä.

8. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei lu ovuteta, eikä säilytetä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot ovat julkisia ja esillä Otakuiden verkkosivustolla. Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen internet-palvelimilla tai otakuiden omilla laitteilla.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua tai vaatia niiden poistoa, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään yhdistyksen koko historian ajalta. Rekisterissä olevan henkilön tiedot poistetaan henkilön itsensö pyynnöstä kohdan 9. mukaisesti.