Otakut
  • In Finnish
  • In English

HallituksenKokous20190327

Otakut hallituksen kokous
27.3.2019, Jämeräntaival 10CD -kerhohuone, Otaniemi, Espoo

Paikalla:
Ville Sinkkonen
Johan Strandman
Miika Piiroinen
Sampo Vartiala
Panu Laasonen

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 19:05.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sampo Vartiala ja Panu Laasonen.
Päätettiin, että tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima työjärjestys.

5. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

6. Tilinkäyttöoikeuksien siirto
Päätettiin siirtää tilinkäyttöoikeudet sekä verkkopankin käyttöoikeudet edellisen vuoden rahastonhoitajalta, Juhapekka Hietalalta, vuoden 2019 rahastonhoitajalle, Sampo Vartialalle.

7. Talousasiat
Hyväksyttiin Miika Piiroisen kulukorvaus yhdistyksen vuosikokouksen tarjoiluista, 11,42€.
Hyväksyttiin Panu Laasosen kulukorvaus tapahtuman tarjoiluista, 24,37€.

8. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 19:11.\\