Otakut
  • In Finnish
  • In English

Kerhohuonekokous2014

Kehohuonetoimikunnan kokous 9.10. 16:00 paikassa Jämeräntaival 10cd.

Esityslista

1. Kokouksen avaus

Kerhohuonetoimikunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:09. Kokouksessa paikalla on 4 kerhohuonetoimikunnan jäsentä sekä 4 Otakut:n hallituksen jäsentä, yhteensä 9 yhdistyksen jäsentä.

2. Kerhohuonetoimikunnan järjestäytyminen ja wiki-sivut

Kerhohuone toimikunnan tämänhetkinen puheenjohtaja on Miika Piiroinen ja varapuheenjohtaja Ossi Hirvola. Kerhohuonetoimikunnan jäsenistä olisi tarpeen tehdä virallinen rekisteri. Tällä hetkellä kerohuonetoimikunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan nimittämiä jäseniä ovat Sakari Helokunnas, Johan Strandman, Kasper Kuusisto ja Mikko Hirvola. Huomiona: kaikilla tämänhetkisillä kerhohuonetoimikunnan jäsenillä on avain ja pääsy Jämeräntaival 10cd kerhohuoneelle. Kerhohuonetomikunta -sivu, jossa sijaitsee myös virallinen kerhohuonetoimikunnan jäsenrekisteri, luodaan Otakut-wikiin kokouksen jälkeen.

3. Tanssipelivastaavan valinta

Kerhohuonetomikunnan tanssipelivastaavan tehtävä tulee olemaan tanssipeli-tapahtumien järjestäminen sekä tanssupelauskaluston ylläpito. Kerhohuonetomikunnan tanssipelivastaavaksi valittiin Simeoni Kangasmaa. Simeoni ei ole paikalla kokouksessa, mutta on antanut suostumuksensa etukäteen. Tanssipelivastaavan poissaolosta johtuen ei tanssipelaustapahtumista ole tässä kokouksessa tarvetta keskustella enempää.

Käytiin keskustelua aiheesta "Cool name for the tanssipelivastaava". Tanssipelivastaavan nimitykseksi ehdotettiin nimiä "Dance-chan", "Danke-tan", "DDR-kun" eli "DiiDiiAru-kun" sekä "Steppuman". Ehdotettiin myös kaikki edellämainitut eli Eli "Dance-chan Danke-tan DDR-kun DiiDiiAru-kun Steppuman". Ehdotettiin "Steppuman shiro". Selvitetään tarvittaessa myös viimeksimainitun kanji-kirjoitusasua. Asiasta pidettiin äänestys. Äänestystulos: "Dance-chan" - 0, "Danke-tan" - 1, "DiiDiiAru-kun" - 4, "Steppuman" - 3, Kaikki edellämainitut - 3, "Steppuman shiro" - 1. Päätettiin että tanssipelivastaavaa nimitetään jatkossa "DDR-kun":ksi tai "DiiDiiAru-kun":ksi

4. Muut asiat

Aalto -yliopisto järjestää 14.10.2014 huonekaluvarastollaan tapahtuman, josta opiskelijat voivat hakea huonekaluja ilmaiseksi. Käytiin keskustelua tarvitsemmeko kerhohuoneelle huonekula tai muuta sieltä. Ainakin uusille lundia-hyllyille, nojatuoleille ja parille soffalle olisi tarvetta.

Miika Piiroinen osti mikrofonikalustoa kerhohuoneelle vajaalla 60€:lla. Summa maksetaan kerhohuonetoimikunnan budjetista - Yhdistyksen rahastonhoitaja hoitaa asian.

Keskustelua aiheesta "Miten kaivaa kuoppa ja poltta siellä jotain 10 tuntia".

Keskustelua mahdollisuudesta järjestää viikottaisia videopeli-iltoja. Videopeli-iltoja ja tanssipeli-iltoja voitaneen pitää vuoroviikoin - todennäköisesti alkuviikosta, kunhan vain löydetään joku innokkas henkilö järjestämään.

5. Kokouksen päättäminen

Kerhohuonetoimikunnan puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17:09.