Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vaalikokous2002

PÖYTÄKIRJA

OTAKUT VAALIKOKOUS

Aika Perjantai 8.11.2002, kello 16.10 - 16.35

Paikka Sähkötalon sali S4

Läsnä ( Kokouksen alussa ) 35 jäsentä Joni Nevalainen, puheenjohtaja Risto Hiltunen, Sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Joni Nevalainen avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTYMINEN

Kokousvirkailijoiksi valittiin:

Joni Nevalainen, puheenjohtaja Risto Hiltunen, sihteeri Jussi Nikander, pöytäkirjan tarkastaja Hannu Laaksonen, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös äänenlaskijoina.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouskutsu on annettu sähköpostitse ja ilmoitustaululla viikkoa ennen kokousta. Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

5. MENETTELYTAPOJEN SOPIMINEN

Ännestys: Jäsenet ilmaisevat kannatuksensa nostamalla kättään. Hallituksen jäsenen ja virkailijan valintaan vaaditaan puolet paikallaolijoiden äänistä. Jussi Nikander ilmoitti tukensa hallitukselle. "Hallitus on suosittu"

6. ILMOITUSASIAT

Hallituksen organisaattori totesi otakut -merkkien myyntivoiton olevan tällä hetkellä 100 euroa. Loppujen merkkien myynnin otti hoitaakseen Jaakko Seppänen.

7. HALLITUSTEN JÄSENTEN VALINTA SEURAAVAKSI TOIMIKAUDEKSI

Puheenjohtaja totesi aluksi että ulkojäsenillä ei ole äänioikeutta.

Uudet hallituksen jäsenet:

Mikko Västi, Puheenjohtaja jaakko Seppänen, Varapuheenjohtaja Risto Hiltunen, Sihteeri Topi Mäkelä, Rahastonhoitaja Juuso Alanen, Organisaattori

Varapuheenjohtajan, Rahastonhoitajan ja Organisaattorin valinnasta jouduttiin äänestäämään. Puheenjohtaja oli joissain äänestyksissä jäävi osallistumaan; sihteeri hoiti asian kuitenkin kunnialla kotiin.

8. YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA SEURAAVAKSI TOIMIKAUDEKSI

Uudet toimihenkilöt:

Noora Salminen, Excumestari Joni Nevalainen, WWW-ylläpito

Kummissakin valinnoissa jouduttiin äänestämään, kuten edellisessä puheenjohtaja oli jäävi toteuttamaan äänestyksen. Sihteeri piti sen.

9. TILINTAKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA SEURAAVAKSI TOIMIKAUDEKSI

Uudet tilintarkastajat:

Aki Kallio, Eero Nevalainen

uudet varatilintarkastajat:

Risto Järvinen, Antti Mattson

Mattson halusi tuoda kaikkien tietoisuuteen kiinnostuksensa virkaan. Häntä kiinnosti päästä pöytäkirjaan.

10. YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUN SUURUUS SEURAAVALLE TOIMIKAUDELLE

Kuten odotettua, asia herätti paljon intohimoisia kommentteja ja puheenvuoroja. Äänestys näytti väistämättömältä.

Ehdotettiin 100% korotusta jäsenmaksuun, ja sitä kannatettiin. Ehdotettiin jäsenmaksun sitomista jenin kurssiin. Ehdotettiin 150% nostoa jäsenmaksuun. Ehdotettiin -15% laskua jäsenmaksuun, ja tätä kannatettiin. Ehdotettiin jäsenmaksuun kooksi 0 euroa, tätäkin kannatettiin.

Lopputulos oli kiihkeän keskustelun jälkeen että kaikki ehdotukset olivat samoja, joten äänestys ei ollut tarpeellinen. Jäsenmaksun määräksi päätettiin 0 euroa.

11. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Jussi Nikanderia ehdotettiin kunniajäseneksi. Tätä kannatettiin, ja asiaa ehdotettiin käsiteltävän pikaisena. Kukaan ei vastustanut ehdotusta, joten Jussi Nikander on yhdistyksemme uusi kunniajäsen.

Ehdotettiin että pöytäkirja tulisi sähköpostilistalle. Lopulta sovittiin että se tulee, kuten aikaisemminkin, yhdistyksen kotisivuille.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous todettiin päättyneen.