Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vaalikokous2004

Otakut vaalikokous 12.11.2004 Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Noora Salminen avasi kokouksen klo 16.04.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokoukselle

puheenjohtaja: Noora Salminen
sihteeri: Petri Kalsi

pöytäkirjan tarkastajat (2kpl): Eero Nevalainen ja Risto Järvinen Päätettiin että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostituslistalle ja viralliselle ilmoitustaululle yli viisi päivää ennen kokousta; kokous on siis laillinen ja päätösvaltainen. Kokouksessa oli paikalla 35 yhdistyksen jäsentä.

4. Menettelytavoista sopiminen

Puheenvuoroja pyydetään viittamalla, kesto rajataan 1 minuuttiin. Mattsson pyysi oikeuden tarpeettomiin puheenvuoroihin. Äänestystavaksi sovittiin viittausäänestys.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin sellaisenaan.

6. Ilmoitusasiat

TKY:n vuosijuhla on lauantaina 13.11., lahjaideoista sopii kertoa

Eero Nevalaiselle. 5.12. on AU- ja Animecon-kokous, johon osallistuu yhdistyksen edustajia. Merkkimyynnin ansiosta talousasiat ovat kunnossa.

7. Yhdistyksen hallituksen valinta seuraavaksi toimikaudeksi:

puheenjohtaja:

Tommi Tynelliä ehdotettiin, kieltäytyi Siirrettiin käsittely ehdokkaiden puutteen johdosta myöhemmäksi. Aki Kalliota ehdotettiin, kieltäytyi Juhapekka Hietalaa ehdotettiin, valittiin puheenjohtajaksi

varapuheenjohtaja Ehdotettiin Jaakko Seppästä, valittiin

sihteeri Joni Nevalaista ehdotettiin, valittiin

rahastonhoitaja Ehdotettiin Tuukka Norria (ilmoittautunut vapaaehtoiseksi tehtävään etukäteen), valittiin.

organisaattori Ehdotettiin Tommi Tynelliä, valittiin

8. Yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi:

excumestari Ehdotettiin Juuso Alasta, kieltäytyi Ehdotettiin Matti Heliniä, kieltäytyi Ehdotettiin Jussi Knuuttilaa, kieltäytyi Ehdotettiin Aki Kalliota, kieltäytyi Juuso Alanen perui kieltäytymisensä, valittiin excumestariksi

 AU-yhteyshenkilö

Ehdotettiin Einar Karttusta, valittiin

 All-Nighter Evil Mastermind

Ehdotettiin Petri Kalsia, kannatettiin, valittiin.

 Sankarillinen WWW-ylläpitäjä

Ehdotettiin Joni Nevalaista, valittiin

 Muut toimihenkilöt

Muita uusia toimihenkilöitä ei valittu. Muut aiemmin nimetyt toimihenkilöt jatkavat viroissaan.

9. Tilintarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta

seuraavaksi toimikaudeksi

Tilintarkastajat:

Ehdotettiin Aki Kalliota ja Risto Järvistä, valittiin

Varamiehet:

Ehdotettiin Matti Heliniä ja Jussi Knuuttilaa. Knuuttila kieltäytyi. Ehdotettiin toiseksi varamieheksi Noora Salmista. Valittiin Helin (Kallion varamies) ja Salminen (Järvisen varamies).

10. Animeunionin DVD-kanta

DVD-kanta tulee käyttöön, tunnusten aktivoinnin hoitaa sihteeri Joni Nevalainen. Kanta toimii henkilökohtaisena arkistona, ja apuna videoilta- ja allnighterohjelmiston luomisessa. Tunnuksen aktivointia voi pyytää sihteeriltä mm. videoillan alussa tai sähköpostitse.

11. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle

Ehdotettiin 0 euroa, kannatettiin Ehdotettiin pitkää keskustelua aiheesta, ei kannatettu

Kommentti: Tähän mennessä juoksevat kulut on hoidettu kolehdeilla.

Rahastonhoitajaa pyydetään selvittämään TKY:n toiminta-avustuksen mahdollisuutta. Jäsenmaksuksi v. 2005 päätettiin 0 euroa.

12. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

13. Kokouksen sulkeminen

PJ Salminen sulki kokouksen klo 16.54.

Pöytäkirjan tarkastivat: Risto Järvinen Eero Nevalainen