Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vaalikokous2005

Otakut vaalikokous 04.11.2005 Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.02

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi

3. Kokouksen järjestäytyminen

Ehdotettu PJ:ksi ja sihteeriksi nykyistä PJ:tä ja sihteeriä, kannatettu Valittiin Juhapekka Hietala kokouksen puheenjohtajaksi Valittiin Joni Nevalainen kokouksen sihteeriksi

Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin: Juuso Alanen & Aki Kallio, kannatettu, valittu

Menettelytavat:

puheenvuorot viittaamalla, puheenvuorojen kesto 2min

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

kahdella lisäyksellä 7. kohtaan ja termivaihdoksella kokouksen päättämisestä hyväksyttiin

5. Ilmoitusasiat

Antti Mattsson halusi nimensä pöytäkirjaan

6. Yhdistyksen hallituksen valinta seuraavaksi toimikaudeksi:

puheenjohtaja Ehdotettu Jussi Perämäkeä, valittu varapuheenjohtaja Ehdotettu Tomi Peviläistä, valittu sihteeri Ehdotettu Jussi Judinia, kieltäytyi Ehdotettu Toni Kylmälää, kieltäytyi Ehdotettu Julia Wangia, kieltäytyi Ehdotettu Lauri Peltosta, kieltäytyi Ehdotettu Joni Nevalaista, valittu rahastonhoitaja Ehdotettu Juhapekka Hietalaa, valittu organisaattori Ehdotettu Risto Järvistä, kieltäytyi Ehdotettu Julia Wangia, kieltäytyi Ehdotettu Jaakko Seppästä, kieltäytyi Ehdotettu Katri Katajistoa, kieltäytyi Ehdotettu Toni Kylmälää, ryökäle kieltäytyi Ehdotettu Noora Salmista, valittu

7. Yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi:

excumestari Ehdotettu Julia Wangia, valittu AU-yhteyshenkilö Ehdotettu Einar Karttusta, valittu allnightervastaava Ehdotettu Jussi Perämäkeä, kieltäytyi Ehdotettu Risto Järvistä - 4 ääntä Ehdotettu Toni Kylmälää - 8 ääntä Valittiin Toni Kylmälä Allnighter Evil Mastermindiksi juhlavuosivastaava Ehdotettu Jaakko Seppästä, valittu dvd-kantavastaava Ehdotettu Risto Järvistä, kieltäytyi Ehdotettu Petri Kalsia, kieltäytyi Ehdotettu Juhapekka Hietalaa, kieltäytyi Ehdotettu Toni Kylmälää, kieltäytyi Ehdotettu Tomi Pieviläistä, valittu muut toimihenkilöt Sankarillinen www-ylläpitäjä Ehdotettu Petri Kalsia, kieltäytyi Ehdotettu Juhapekka Hietalaa, valittu

8. Tilintarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta

seuraavaksi toimikaudeksi Ehdotettu Petri Kalsia ja Katri Katajistoa, valittu tilintarkastajiksi Ehdotettu Juuso Alasta ja Aki Kalliota, valittu hlökohtaisiksi varamiehiksi

9. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle

PJ ehdotti inflaatiokorotusta 100%, tehty Ehdotettu välitöntä muutosta jäsenmaksusta euromääräisestä jenimääräiseksi, kannatettu - 2 Ehdotettu pitäytymistä euroissa, kannatettu - 15 Pitäydyttiin Euroissa.

10. Muut esille tulevat asiat

Tänään videoillan jälkeen sauna Jmt 11 klo 20-21, sen jälkeen jatkot Keltsussa klo 21.30 --> Hidoin vuosijuhla tulossa

11. Kokouksen päättäminen

PJ päätti kokouksen klo 16.37