Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vaalikokous2009

Otakutin sääntömääräinen vaalikokous pidetään perjantaina 27.11.2009 sähköosaston salissa S4 klo 16.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään säännöissä määrätyt asiat:

1. Kokouksen avaaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Samuli Laaksonen avasi kokouksen kello 16.18.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Samuli Laaksosta ja sihteeriksi Emma Kantasta. Puheenjohtajaksi valittiin Samuli Laaksonen ja sihteeriksi Emma Kantanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eppu Ainola ja Risto Järvinen. Varalle valittiin TarutixRakka?.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen ja menettelytavoista sopiminen

Työjärjestys hyväksyttiin ja äänestystavaksi valittiin käsiäänestys.

5. Ilmoitusasiat

Vuosijuhlien budjetti ilmoitettiin lasketuksi.

6. Yhdistyksen hallituksen valinta seuraavaksi toimikaudeksi

Yhdistyksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Samuli Laaksosta. Samuli Laaksonen kieltäytyi. Yhdistyksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Emma Kantasta. Emma Kantanen myöntyi ehdolle. Yhdistyksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Eppu Ainolaa. Eppu Ainola ei asetu ehdolle mielellään. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Emma Kantanen.

Yhdistyksen sihteeriksi ehdotettiin Markus Hiienkaria. Markus Hiienkari kieltäytyi virallisesta sihteerinhommasta. Yhdityksen sihteeriksi ehdotettiin Eppu Ainolaa. Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Eppu Ainola.

Yhdistyksen rahastonhoitajaksi ehdotettiin Samuli Laaksosta. Samuli Laaksonen kieltäytyi. Yhdistyksen rahastonhoitajaksi ehdottiin Juhapekka Hietalaa. Yhdistyksen rahastonhoitajaksi valittiin Juhapekka Hietala.

Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Mia Kalliota. Mia Kallio kieltäytyi. Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Risto Järvistä. Risto Järvinen todettiin ilmeisesti kyvyttömäksi virkaan. Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Tapio Hallikaista. Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Tapio Hallikainen.

Yhdistyksen organisaattoriksi ehdotettiin Johan Strandmania. Yhdistyksen organisaattoriksi valittiin Johan Strandman.

7. Yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi

Yhdistyksen excumestariksi ehdotettiin Mika Veijonsuota. Mika Veijonsuo kiletäytyi. Yhdistyksen excumestariksi ehdotettiin Risto ”Julma” Järvistä a.k.a. Julmuribaa. Yhdistyksen excumestariksi valittiin Risto ”Julma” Järvinen a.k.a. Julmuriba.

Yhdistyksen web-vastaavaksi ehdotettiin Mika Veijonsuota. Yhdistyksen web-vastaavaksi valittiin Mika Veijonsuo.

Yhdistyksen vuosijuhlavastaavaksi ehdotettiin Mika Veijonsuota. Mika Veijonsuo kieltäytyi. Yhdistyksen vuosijuhlavastaavaksi ehdotettiin Eppu Ainolaa. Eppu Ainola kieltäytyi. Yhdistyksen vuosijuhlavastaavaksi ehdotettiin Samuli Laaksosta. Samuli Laaksonen kieltäytyi. Yhdistyksen vuosijuhlavastaavaksi ehdotettiin Taru Karttusta. Yhdistyksen vuosijuhlavastaavaksi valittiin Taru ”Antaa mennä” Karttunen

Yhdistyksen all-nighter-vastaavaksi ehdotettiin Petteri Palmia. Yhdityksen all-nighter-vastaavaksi valittiin Petteri Palm.

Yhdistyksen AU-yhteyshenkilöksi ehdotettiin Antti Myyrää. Yhdistyksen AU-yhteyshenkilöksi valittiin Antti Myyrä.

Yhdistyksen tiedottajaksi ehdotettiin Joni Nevalaista. Yhdistyksen tiedottajaksi valittiin Joni Nevalainen.

8. Tilintarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä

valinta seuraavaksi toimikaudeksi Tilintarkastajiksi ehdotettiin Mika Veijonsuota ja Markus Hiienkaria. Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Mika Veijonsuo ja Markus Hiienkari. Varatilintarkastajiksi ehdotettiin Samuli Laaksosta ja Mia Kalliota. Yhdistyksen varatilintarkastajiksi valittiin Samuli Laaksonen ja Mia Kallio.

9. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle

Yhdistyksen jäsenmaksun suuruudeksi ehdotettiin 0 euroa. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruudeksi valittiin 0 euroa.

10. Vuosikokouksessa hyväksyttyjen sääntömuutoksien vahvistaminen

(sääntömuutokset tämän kutsun liitteenä) Sääntömuukset vahvistettiin.

11. Muut esille tulevat asiat

Ehdotettiin, että sana ”Yhdistyksen” laitetaan ctrl+v-näppäinyhdistelmän taakse. Ehdotus hyväksyttiin.

Ilmoitettiin, että pikkujoulut ovat Gorsussa 17.12. Tilan vuokra oli 70 euroa ja sauna on auki 21-01.

Ehdotettiin, että paheksutaan Jere Heléniä. Ehdotus hyväksyttiin.

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 16.54.