Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vaalikokous2010

Vaalikokous pe 19.11.2010 klo 1616-1718 @ S4-sali, Sähkötekniikan laitos

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 16:16.

2. Kokouksen järjestäytyminen ja mahdolliset korjaukset esityslistaan

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Kinnunen ja sihteeriksi Markus Hiienkari.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan kohta 10 muutettiin seuraavaksi: yhdistyksen ilmoitustaulun sijainnista päättäminen.

5. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

6. Yhdistyksen hallituksen valinta seuraavaksi toimikaudeksi

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Mia Kalliota, joka suostui tehtävään. Puheenjohtajaksi valittiin Mia Kallio.

Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Topi Toosia, joka suostui. Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Risto Järvistä, joka kieltäytyi. Varapuheenjohtajaksi valittiin Topi Toosi.

Sihteeriksi ehdotettiin Markus Hiienkari, joka kieltäytyi. Sihteeriksi ehdotettiin Päivi Kinnusta, joka ei täyttänyt ehtoja AYY:n jäsenyyden osalta. Sihteeriksi ehdotettiin Joni Nevalaista, joka suostui. Sihteeriksi valittiin Joni Nevalainen.

Rahastonhoitajaksi ehdotettiin Juhapekka Hietalaa, joka suostui. Rahastonhoitajaksi valittiin Juhapekka Hietala.

Organisaattoriksi ehdotettiin Johan Strandmania, joka suostui. Organisaattoriksi valittiin Johan Strandman.

7. Yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi

Tiedotussihteerin viran poistamista ehdotettiin. All-nighter Evil Mastermind -viran poistamista ehdotettiin. Organisaattorin avustajan viran perustamista ehdotettiin. Yggdrasilin ylläpitäjä -viran poistamista ehdotettiin.

Kaikki ehdotukset hyväksyttiin.

Organisaattorin avustajaksi ehdotettiin Aria, joka kieltäytyi, Organisaattorin avustajaksi ehdotettiin Päivi Kinnusta, joka suostui. Organisaattorin avustajaksi valittiin Päivi Kinnunen.

Excumestariksi ehdotettiin Risto Järvistä, joka suostui. Excumestariksi valittiin Risto Järvinen.

United Anime Forces Liaison Officer -virkaan ehdotetiin Antti Myyrää, joka suostui. United Anime Forces Liaison Officer -virkaan valittiin Antti Myyrä.

Vuosijuhlavastaavaksi ehdotettiin Jaakko Seppästä, joka kieltäytyi. Vuosijuhlavastaavan virka jätettiin auki, jolloin hallitus valitsee myöhemmin vastuuhenkilön.

Sankarilliseksi www-ylläpitäjäksi ehdotettiin Mika Veijonsuota, joka suostui. Sankarilliseksi www-ylläpitäjäksi valittiin Mika Veijonsuo.

DVD-tietokannan yhdyshenkilön viran valinta jätettiin auki, jolloin sihteeri ottaa viran tehtävät vastuulleen.

8. Toiminnantarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi

Toiminnantarkistajiksi ehdotetiin Jaakko Seppästä ja Tapio Hallikaista, sekä heidän varahenkilöikseen Päivi Kinnusta ja Risto Järvistä. Toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilöt suostuivat ja heidät valittiin.

9. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle

Jäsenmaksuksi päätettiin 0e.

10. Yhdistyksen ilmoitustaulun sijainnista päättäminen

Ilmoitustaulun sijainniksi päätettiin Aalto-yliopiston TKK:n päärakennuksen 2. kerroksen C-salin viereinen ilmoitustaulu, kunnes AYY:n virallinen ilmoitustaulu löydetään.

11. Mahdollisten sääntömuutosten käsittely

Ei ehdotuksia sääntömuutoksista.

12. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esilletulevia asioita.

13. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo. 17:18