Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vaalikokous2012-2

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo. 16.06.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajajaksi valittiin Antti Hauhtonen, sihteeriksi Markus Hiienkari ja pöytäkirjan tarkistajiksi Kasper Kuusisto ja Miika Piiroinen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen ja menettelytavoista sopiminen

Työjärjestys hyväksyttiin ja menettelytavoiksi valittiin sääntöjen mukaiset menettelytavat.

5. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasiota.

6. Yhdistyksen hallituksen valinta seuraavaksi toimikaudeksi

Vuoden 2013 hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

-Puheenjohtajaksi ehdotettiin Kasper Kuusistoa, joka suostui ja täten valittiin.

-Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Miika Piiroista, joka suostui ja täten valittiin.

-Sihteeriksi ehdotettiin Markus Hiienkaria, joka suostui ja täten valittiin.

-Organisaattoriksi ehdotettiin Johan Strandmania, joka suostui ja täten valittiin.

-Rahastonhoitajaksi ehdotettiin Juhapekka Hietalaa, joka suostui ja täten valittiin.

7. Yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi

Vähäisen osaanoton vuoksi toimihenkilöt päätettiin valita erikseen, mutta kuitenkin seuraavaan kokoukseen mennessä.

8. Toiminnantarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi

Ensimmäiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Antti Hauhtonen, ja hänen varamiehekseen Antti Mattsson.

Toiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Riku Mäkelä, ja hänen varamiehekseen Risto Järvinen.

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo. 16.29.