Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vaalikokous2012

Vaalikokous la 1.12.2012 klo 16:00 @ Jämeräntaival 5. Kylän Olohuone

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 16:51.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Hauhtonen ja sihteeriksi Markus Hiienkari. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Johan Strandman ja Mika Veijonsuo.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen ja menettelytavoista sopiminen

Työjärjestys hyväksyttiin ja menettelytavoiksi valittiin sääntöjen mukaiset menettelytavat.

5. Ilmoitusasiat

Pikkujoulut Rantasaunalla ti. 4.12.

6. Yhdistyksen hallituksen valinta seuraavaksi toimikaudeksi

Kokouksessa ei ole tarpeeksi Aalto-yliopiston jäseniä uuden hallituksen muodostamiseen, joten hallituksen valinta siirretään myöhempään kokoukseen.

7. Yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi

Kohdan 6. tavoin toimihenkilöt valitaan myöhemmin ilmoitettavassa kokouksessa.

8. Toiminnantarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi

Siirretään myöhempään kokoukseen kohtien 6-8 tavoin.

9. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle

Vuoden 2008 sääntöjen perusteella jäsenmaksun suuruus päätetään vuosikokouksessa.

10. Ylimääräisessä kokouksessa hyväksyttyjen säätömuutosten vahvistaminen

Sääntömuutokset vahvistettiin yksimielisesti.

11. Muut esille tulevat asiat

Seuraava kokous järjestettävä mahdollisimman pian.

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo. 17:00.