Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vaalikokous2013

Otakut:n vaalikokous 30.11.2013 @ Jämeräntaival 10cd kerhohuone

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo. 15:07.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Miika Piiroinen ja sihteeriksi Markus Hiienkari. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Sakari Helokunnas ja Ossi Hirvola.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen ja menettelytavoista sopiminen

Antti Mattsson ehdotti avointa kädennostoäänestystä - ehdotus ja muu työjärjestys hyväksyttiin.

5. Ilmoitusasiat

-Kokoustarjoilut ovat maukkaita. -Seuraavana lauantaina yhdistys järjestää Karhunkaatajaiset.

6. Yhdistyksen hallituksen valinta seuraavaksi toimikaudeksi

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Sakari Helokunnasta - kieltäytyi. Ossi Hirvolaa ehdotettiin - myöntyi. Vuoden 2014 puheenjohtajaksi valittiin Ossi Hirvola.

Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Miika Piiroista - kieltäytyi. Sakari Helokunnas ehdotettiin - suostui. Vuoden 2014 varapuheenjohtajaksi valittiin Sakari Helokunnas.

Sihteeriksi ehdotettiin Miika Piiroista - myöntyi. Vuoden 2014 sihteeriksi valittiin Miika Piiroinen.

Rahastonhoitajaksi ehdotettiin Juha-Pekka Hietalaa, joka suostui ennakkoon. Vuoden 2014 rahastonhoitajaksi valittiin Juha-Pekka Hietala.

Organisaattoriksi ehdotettiin Johan Strandmania - suostui. Vuoden 2014 organisaattoriksi valittiin Johan Strandman.

7. Yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi

Organisaattorin oikeaksi ja vasemmaksi kädeksi valittiin Miika Piiroinen ja Sampo Vartiala.

Kerhohuonetoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Miika Piiroinen, ja varapuheenjohtajaksi Ossi Hirvola.

Birutiimu (build team) säilyttää nykyisen kokoonpanonsa, ja puheenjohtajan numerosta järjestettiin äänestys: Numero 2: 3 ääntä Numero 1: 1 ääntä Numero 0: 1 ääntä. Puheenjohtajan numero on äänestyksen perusteella 2, ja muiden numero seuraa tästä liittymisjärjestyksessä kasvavin kokonaisluvuin. Birutiimun toimikaudeksi määritettiin 1 vuosi.

Vuosijuhlatoimikuntaan ehdotettiin kaikkia kokouksen osallistujia: Sampo Vartiala, Sakari Helokunnas, Miika Piiroinen, Markus Hiienkari ja Johan Strandman suostuivat. Antti Mattsson ja Ossi Hirvola kieltäytyivät.

Excumestari päätettiin valita myöhemmin.

8. Toiminnantarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi

Yhdistyksen toiminnantarkistajiksi vuodelle 2014 valittiin Markus Hiienkari (varamies Antti Mattsson) ja Sampo Vartiala (varamies Kasper Kuusisto).

9. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle

Jäsenmaksuksi ehdotettiin 6-pack Kirin/Sapporo/Asahi-olutta (ei-export) - ehdotus todettiin laittomaksi. Muina ehdotuksina olivat Betamax-kasetti, pachinko-kuula, 0£ (eurokriisin vuoksi) sekä 0€. Jäsenmaksusta järjestettiin äänestys:

Betamax-kasetti: 1 ääni.
Pachinko-kuula: 1 ääni.

0£: 3 ääntä.

0e: 5 ääntä.

Vuoden 2014 jäsenmaksu on äänestyksen perusteella 0€.

10. Muut esille tulevat asiat

Juha-Pekka Hietala valittiin yksimielisellä enemmistöllä yhdistyksen kunniajäseneksi useiden vuosien rahastonhoitajan tehtävän hoidon johdosta. Kunniajäsenyyden titteliksi päätettiin "Perustavanlaatuinen paalunhaltija".

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo. 16:21.