Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vaalikokous2014

Otakut:n sääntömääräinen vaalikokous 24.10.2014

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:21. Kokouksessa paikalla: Miika Piiroinen Antti M. Mattsson Ville Sinkkonen Kasper K. Kuusisto Sampo Vartiala Sakari Helokunnas Johan Strandman Ossi Hirvola Kevin Karlsson

2. Kokousvirkailijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ossi Hirvola. Kokouksen sihteeriksi valittiin Miika Piiroinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kasper K. Kuusisto ja Sampo Vartiala. Tarvittaessa ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestykseen lisättiin kohdat ilmoitusasiat sekä toimikuntien puheenjohtajien valinta.

5. Ilmoitusasiat

<poistettu> ilmoitti haluavansa nimensä pöytäkirjaan. <poistettu> ehdotti <poistettu> nimen poistamista pöytäkirjasta. Kannatettiin. <poistettu> ehdotti kaikkien nimien sensurointia pöytäkirjasta turvallisuussyistä. Raukesi kannattamattomana. <poistettu> ehdotti nimien poiston ja sensuroinnin kohdistuvan vain kohtaan 5 - ilmoitusasiat. Kannatettiin.

6. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi.

Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Sakari Helokunnasta, Ville Sinkkosta ja Kasper K. Kuusistoa. Kasper K. Kuusisto kieltäytyi tehtävästä. Ehdotettiin kuultavaksi ehdokkaiden ajatuksia. Kuultiin ehdokkaiden ajatuksia. Pidettiin äänestys puheenjohtajan valitsemiseksi. Äänestystulos oli seuraava: Sakari Helokunnas - 4 ääntä Ville Sinkkonen - 4 ääntä Ville Sinkkonen luopui ehdokkuudestaan.Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Sakari Helokunnas.

Valitaan yhdistyksen varapuheenjohtaja. Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Ville Sinkkosta ja Kasper K. Kuusistoa. Kasper K. Kuusisto kieltäytyi. Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Ville Sinkkonen.

Valitaan yhdistyksen sihteeri. Yhdistyksen sihteeriksi ehdotettiin Ossi Hirvolaa ja Miika Piiroista. Miika Piiroinen kieltäytyi. Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Ossi Hirvola.

Valitaan yhdistyksen rahastonhoitaja. Ehdotettiin yhdistyksen rahastonhoitajaksi kunniajäsen Juha-Pekka Hietalaa ja Kasper K. Kuusistoa. Kasper K. Kuusisto kieltäytyi. Juha-Pekka Hietala ei ole paikalla, mutta on antanut suostumuksensa tehtävään ennalta. Yhdistyksen rahastonhoitajaksi valittiin Juha-Pekka Hietala.

Valitaan yhdistyksen organisaattori. Yhdistyksen organisaattoriksi ehdotettiin Miika Piiroista, Kasper K. Kuusistoa ja Sampo Vartialaa. Kasper K. Kuusisto kieltäytyi tehtävästä. Pidettiin äänestys organisaattorin valitsemiseksi. Äänestyksen tulos oli seuraava: Miika Piiroinen - 5 ääntä Sampo Vartiala - 2 ääntä Yhdistyksen organisaattoriksi valittiin Miika Piiroinen.

7. Yhdistyksen sääntömääräisten toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi.

Todettiin ettei yhdistyksellä ole sääntömääräisiä toimihenkilöitä (kiitos säännöt 2012).

8. Kahden toiminnantarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi

Valitaan yhdistykselle 2 toiminnantarkastajaa. Ehdotettiin toiminnantarkastajiksi Kasper K. Kuusistoa ja Sampo Vartialaa. Kasper K. Kuusisto kieltäytyi tästäkin tehtävästä. Ehdotettiin toiminnantarkastajaksi Antti M. Mattssonia ja Johan Strandmania. Keskustelua asiasta. Valittiin toiminnantarkastajiksi Sampo Vartiala ja Antti M. Mattsson.

Valittiin Sampo Vartialan henkilökohtaiseksi varamieheksi Kasper K. Kuusisto

Valittiin Antti M. Mattssonin henkilökohtaiseksi varamieheksi Johan Strandman.

9. Toimikuntien puheenjohtajien valinta

Yhdistyksellä on kaksi toimikuntaa: Kerhohuonetoimikunta ja Birutiimu (build team).

Valitaan Kerhohuonetoimikunnan puheenjohtaja. Kerhohuonetoimikunnan puheenjohtajaksi ehdotettiin Kasper K. Kuusistoa ja Johan Strandmania. Molemmat kieltäytyivät tehtävästä. Ehdotettiin Kerhohuonetoimikunnan puheenjohtajaksi Ville Sinkkosta ja Miika Piiroista. Vaadittiin suljettua lippuäänestystä. Pidettiin kerhohuonetoimikunnan puheenjohtajan valitsemiseksi suljettu lippuäänestys. Äänestyksen tulos oli seuraava: Miika Piiroinen - 3 Ville Sinkkonen - 0 Tyhjiä - 1 Hylätyt - 5 Äänetystuloken perusteella Kerhohuonetoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Miika Piiroinen.

Valitaan Birutiimun puheenjohtaja. Ehdotettiin Birutiimun puheenjohtajaksi Ville Sinkkosta. Valittiiin Birutiimun puheenjohtajaksi Ville Sinkkonen.

10. Muut asiat

Keskustelua Kampuskarkeloista. Keskustelua Otakaari 1 rakennuksen nimestä - todettiin sanoinkuvaamattoman <SENSUROITU>. Keskustelua "epävirallisten titteleiden" keksimisestä yhdistyksen hallituksen jäsenille. Ehdotuksia puheenjohtajan titteliksi: "Laulava peruna", "Ichiro", "Laulava lihapulla", "Tapusa Kansa" ja "Orabi Biruta". Keskustelu kuihtui kasaan... Arb oli keikannut lavalta sotilaspoliisin keikkalaukun. Keskustelua siitä.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:59.