Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vaalikokous2015

Otakut vaalikokous 2015
28.11.2015 Jämeräntaival 10CD kerhotilassa

Kokouksessa läsnä:
Ville Sinkkonen
Sampo Vartiala
Johan Strandman
Miika Piiroinen
Esa Koskinen
Petrus Rimpiläinen
Kevin Karlsson
Antti M. Mattsson (saapui 18:50)
Mauri Kinnunen (saapui 18:50)
1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin kello 16:24

2. Kokouksen järjestäytyminen

Ehdotettiin Ville Sinkkosta kokouksen puheenjohtajaksi, suostui ja valittiin. Ehdotettiin Sampo Vartialaa kokouksen sihteeriksi, suostui ja valittiin. Valittiin päytäkirjantarkastajiksi Johan Strandman ja Petrus Rimpiläinen ja Esa Koskinen. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjarjestyksen hyväksyminen ja menettelytavoista sopiminen

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Johan Strandman ilmoitti olevansa pettynyt siitä että Antti M. Mattsson ei ole paikalla sillä nyt ei voida olla varmoja siitä saadaanko Antti M. Mattssonin nimi pöytäkirjaan. Esa Koskinen ilmoitti Johan Strandmanin olleen pettynyt kokoustarjoiluiden paprikoiden valmistusmenetelmään. Miika Piiroinen ilmoittaa Johan Strandmanille tämän olevan tervetullut keittiöön tekemään itse paremmin.

6. Yhdistyksen hallituksen valinta seuraavaksi toimikaudeksi

Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja. Johan Strandman ehdotti puheenjohtajaksi Ville Sinkkosta, Sampo Vartiala kannatti ja Sinkkonen suostui. Sampo Vartiala ehdotti puheenjohtajaksi Kasper K. Kuusistoa, Petrus Rimpiläinen ja Ville Sinkkonen kannattivat. Herra Kuusisto ei suostunut. Valittiin Ville Sinkkonen puheenjohtajaksi.

Valitaan yhdistyksen varapuheenjohtaja. Esa Koskinen ehdotti Kasper K. Kuusistoa varapuheenjohtajaksi, Sampo Vartiala kannatti. Herra Kuusisto ei suostunut. Johan Strandman ehdotti Kevin Karlssonia varapuheenjohtajaksi, Ville Sinkkonen kannatti. Karlsson suostui. Valittiin Kevin Karlsson varapuheenjohtajaksi.

Valitaan yhdistyksen sihteeri. Petrus Rimpiläinen ehdotti Esa Koskista sihteeriksi. Sampo Vartiala kannatti ja Koskinen suostui. Kevin Karlsson ehdotti Kasper K. Kuusistoa sihteeriksi. Esa Koskinen kannatti. Herra Kuusisto ei suostunut. Valittiin Esa Koskinen sihteeriksi.

Valitaan yhdistyksen rahastonhoitaja. Sampo Vartiala ehdotti Juha-Pekka Hietalaa, Ville Sinkkonen kannatti. Ville Sinkkonen ehdotti Kasper K. Kuusistoa, Sampo Vartiala kannatti. Kasper K. Kuusisto ei suostunut. Juha-Pekka Hietala ei ole paikalla, mutta on antanut suostumuksensa tehtävään ennalta. Yhdistyksen rahastonhoitajaksi valittiin Juha-Pekka Hietala.

Valitaan yhdistyksen organisaattori. Sampo Vartiala ehdotti Miika Piiroista organisaattoriksi. Johan Strandman kannatti. Piiroinen suostui. Esa Koskinen ehdotti Kasper K. Kuusistoa organisaattoriksi. Petrus Rimpiläinen kannatti. Herra Kuusisto ei suostunut. Valittiin Miika Piiroinen organisaattoriksi.

7. Yhdistyksen sääntömääräisten toimihenkiloiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi

Todettiin ettei yhdistyksellä ole sääntömääräisiä toimihenkilöitä (kiitos säännöt 2012). Sampo Vartiala ehdotti perustettavaksi toimihenkilövirkaa nimeltä kapu. Esa Koskinen kannatti. Johan Strandman vastusti koska virka kuulostaa elinikäiseltä. Päädyttiin suljettuun lippuäänestykseen. Tulos: ei 4, kyllä 2, hylätty 1. Päätettiin olla perustamatta virkaa.

8. Toiminnantarkastajien ja heidan henkilökohtaisten varamiestensä valinta

seuraavaksi toimikaudeksi Ville Sinkkonen ehdotti Johan Strandmania ja Sampo Vartialaa toiminnantarkastajiksi. Petrus Rimpiläinen kannatti. Molemmat suostuivat. Valittiin Johan Strandman ja Sampo Vartiala toiminnantarkastajiksi. Petrus Rimpiläinen ehdotti Kasper K. Kuusistoa Johan Strandmanin varamieheksi. Ville Sinkkonen kannatti. Herra Kuusisto suostui. Esa Koskinen ehdotti Kasper K. Kuusistoa Sampo Vartialan varamieheksi. Johan Strandman kannatti. Herra Kuusisto ei suostunut. Johan Strandman ehdotti Petrus Rimpiläistä Sampo Vartialan varamieheksi. Ville Sinkkonen kannatti. Rimpiläinen suostui. Valittiin Johan Strandman ja Sampo Vartiala toiminnantarkastajiksi ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehiksiin Kasper K. Kuusisto ja Petrus Rimpiläinen.

9. Toimikuntien puheenjohtajien valinta

Yhdistyksellä on kolme toimikuntaa: Kerhohuonetoimikunta, Birutiimu (build team) ja Vuosijuhlatoimikunta.

Johan Strandman ehdotti perustettavaksi pelitoimikunta huolehtimaan yhdistyksen peleistä ja laitteistosta. Sampo Vartiala kannatti. Päätettiin perustaa pelitoimikunta. Esa Koskinen ehdotti itseään pelitoimikunnan puheenjohtajaksi. Petrus Rimpiläinen kannatti. Sampo Vartiala ehdotti Johan Strandmania samaan virkaan. Ville Sinkkonen kannatti. Strandman ei suostunut. Valittiin pelitoimikunnan puheenjohtajaksi Esa Koskinen.

Valitaan Birutiimun puheenjohtaja. Sampo Vartiala ehdotti Johan Strandmania Birutiimun puheenjohtajaksi. Esa Koskinen kannatti. Strandman suostui. Valittiin Johan Strandman Birutiimun puheenjohtajaksi.

Valitaan vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtaja. Johan Strandman ehdotti Sampo Vartialaa vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajaksi. Ville Sinkkonen kannatti. Vartiala suostui. Valittiin vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajaksi Sampo Vartiala.

Valitaan kerhohuonetoimikunnan puheenjohtaja. Johan Strandman ehdotti Miika Piiroista kerhohuonetoimikunnan puheenjohtajaksi. Ville Sinkkonen kannatti. Piiroinen suostui. Valittiin kerhohuonetoimikunnan puheenjohtajaksi Miika Piiroinen.

10. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle Asia käsitellään vuosikokouksessa.

11. Kunniajäsenyysasiat

"Yhdistyksen kunniajäseneksi voi Yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut Yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt Yhdistyksen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus, mutta myös viisi (5) Yhdistyksen jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus."

Miika Piiroinen ehdotti Johan Strandmania ja Markus Hiienkaria yhdistyksen kunniajäseniksi. Petrus Rimpiläinen, Ville Sinkkonen, Sampo Vartiala ja Esa Koskinen kannattivat. Suoritettiin äänestys jonka tuloksena hyväksyttiin esitys äänin 6-1. Johan Strandman ehdotti Risto Järvistä kunniajäseneksi. Rimpiläinen, Sinkkonen, Vartiala, Koskinen kannattivat. Hyväksyttiin esitys äänin 6-1.

Tuleva hallitus valitsee kunniajäsenten tittelit vuosijuhlaan mennessä.

12. Loppuvuoden tapahtumien suunnittelu

Keskusteltiin loppuvuoden tapahtumista. Antti M. Mattsson ja Mauri Kinnunen saapuivat paikalle klo 18:50.

13. 20. vuotisjuhlavuoden suunnittelu

Vuosijuhlatoimikunta selvittää vuosijuhlien järjestämistä ja rahoitusta. Juhlavuoden kunniaksi nykyinen hallitus lupaa ensi vuodelle yhden (1) ylimääräisen päivän.

14. Muut esille tulevat asiat

Antti M. Mattssonin nimi saatiin pöytäkirjaan. Esa Koskinen esittää Sakari Helokunnaksen nimen lisäämistä pöytäkirjaan toiseen kertaan. Petrus Rimpiläinen vastusti. Vastalause kirjattiin pöytäkirjaan.

15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:12.

Ville Sinkkonen
Kokouksen puheenjohtaja

Sampo Vartiala
Kokouksen sihteeri

Esa Koskinen
Kokouksen pöytäkirjantarkastaja

Petrus Rimpiläinen
Kokouksen pöytäkirjantarkastaja

Johan Strandman
Kokouksen pöytäkirjantarkastaja

Espoossa 28.11.2015