Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vaalikokous2016

Otakut vaalikokous
Jämeräntaival 10 CD kerhotila
2016-11-23
Paikalla olijat:

Esa Koskinen, sihteeri
Johan Strandman, kunniajäsen
Ville Sinkkonen, puheenjohtaja
Kevin Karlsson, varapuheenjohtaja
Petrus Rimpiläinen

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin 18:35.

2. Kokousvirkailijoiden valinta
Esa Koskinen ehdottaa itseään kokouksen sihteeriksi. Ville Sinkkonen kannatti ehdotusta. Valittiin Esa Koskinen kokouksen sihteeriksi. Esa Koskinen ehdotti Ville Sinkkosta kokouksen puheenjohtajaksi, ja Johan Strandman kannatti ehdotusta. Valittiin Ville Sinkkonen kokouksen puheenjohtajaksi.
Valittiin Johan Strandman ja Petrus Rimpiläinen äänenlaskijoiksi. Valittiin Johan Strandman ja Petrus Rimpiläinen pöytäkirjantarkastajiksi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Johan Strandman ehdotti työjärjestykseen omaksi kohdakseen lisättävän toimikuntien puheenjohtajien valinta. Esa Koskinen kannatti ehdotusta ja kohta lisättiin pöytäkirjaan.

5. Ilmoitusasiat
Johan Strandman ilmoitti Polygame ry:n “saavan köniin” joulukuun alussa. Tällä viitattiin luultavasti Otakut-Polygame Gaming Challenge:n toteutumiseen. Esa Koskinen ilmoitti “laittavan köniin Polygame ry:tä”, ja tällä luultavasti myös viitattiin Otakut-Polygame Gaming Challenge:n toteutumiseen.

6. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, sekä muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi (2017).
Johan Strandman ehdotti Ville Sinkkosta puheenjohtajaksi. Petrus Rimpiläinen kannatti ehdotusta. Petrus Rimpiläinen ehdotti Kevin Karlssonia puheenjohtajaksi. Johan Strandman kannatti ehdotusta. Esa Koskinen ehdotti itseään puheenjohtajaksi, ja Kevin Karlsson kannatti ehdotusta.
Ville Sinkkonen ilmaisi olevansa halukas toimimaan puheenjohtajana. Kevin Karlsson ja Esa Koskinen suostuivat myös.
Esa Koskinen ehdotti äänestysmenetelmäksi käsiäänestystä. Johan Strandman kannatti ehdotusta ja se hyväksyttiin.
Äänestyksen tulos:
Kevin - 3
Ville - 2
Esa - 0
Valittiin Kevin Karlsson Otakutin puheenjohtajaksi kaudelle 2017.

Esa Koskinen ehdotti äänestystuloksen pohjalta itseään varapuheenjohtajaksi. Petrus Rimpiläinen kannatti ehdotusta. Johan Strandman ehdotti äänestystuloksen pohjalta Ville Sinkkosta varapuheenjohtajaksi. Esa Koskinen kannatti ehdotusta.
Äänestettiin varapuheenjohtajuudesta käsiäänestyksellä. Valittiin Ville Sinkkonen varapuheenjohtajaksi äänin 3-0.

Esa Koskinen ehdotti äänestystulosten pohjalta itseään sihteeriksi. Ville Sinkkonen kannatti ehdotusta. Valittiin Esa Koskinen yksimielisesti sihteeriksi.

Johan Strandman ehdotti Juha-Pekka Hietalaa rahastonhoitajaksi. Juha-Pekka Hietala ei ole paikalla, mutta suostui virkaan. Ville Sinkkonen kannatti ehdotusta, ja valittiin Juha-Pekka Hietala yksimielisesti rahastonhoitajaksi.

Esa Koskinen ehdotti Sampo Vartialaa organisaattoriksi, ja Kevin Karlsson kannatti ehdotusta. Sampo Vartiala suostui virkaan. Valittiin Sampo Vartiala yksimielisesti organisaattoriksi.

7. Yhdistyksen sääntömääräisten toimihenkilöiden valinta seuraavaksi Toimikaudeksi.
Todettiin ettei yhdityksellä ole sääntömääräisiä toimihenkilöitä.

8. Kahden toiminnantarkastajien ja heidan henkilokohtaisten varamiesten valinta seuraavaksi toimikaudeksi
Ville Sinkkonen ehdotti Johan Strandmania toiminnantarkastajaksi ja Petrus Rimpiläinen kannatti ehdotusta. Johan Strandman ehdotti Petrus Rimpiläistä toiminnantarkastajaksi ja Esa Koskinen kannatti ehdotusta. Valittiin molemmat yksimielisesti toiminnantarkastajiksi.
Johan Strandman ehdotti Kasper Kuusistoa Petrus Rimpiläisen henkilökohtaiseksi varamieheksi seuraavalle toimikaudelle. Ville Sinkkonen kannatti ehdotusta, mutta emme saaneet Kasper Kuusiston suostumusta virkaan.
Johan Strandman ehdotti Mona Hietalaa Petrus Rimpiläisen henkilökohtaiseksi varatoiminnantarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle. Mona Hietala suostui virkaan ja Esa Koskinen kannatti ehdotusta. Valittiin Mona Hietala yksimielisesti Petrus Rimpiläisen henkilökohtaiseksi varatoiminnantarkastajaksi.
Johan Strandman ehdotti Markus Hiienkaria itsensä henkilökohtaiseksi varamieheksi. Ville Sinkkonen kannatti ehdotusta ja Markus Hiienkari suostui virkaan. Valittiin Markus Hiienkari yksimielisesti Johan Strandmanin henkilökohtaiseksi varamieheksi.

9. SÄÄNTÖMUUTOKSET: Kaikista esitetyistä sääntömuutoksista keskustellaan ja äänestetään toisen kerran tässä kokouksessa, ja täten mikäli ehdotukset hyväksytään, sääntöjä muutetaan niiden mukaisesti.
Ehdotetut sääntömuutokset:

9.1. Säännöistä poistetaan turhat maininnat sääntömääräisistä toimihenkilöistä tai -kunnista.
Äänestettiin ehdotetusta sääntömuutoksesta. Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti.

9.2. Kirjoitusvirheiden ja sanamuotojen korjaus säännöistä.
Äänestettiin ehdotetusta sääntömuutoksesta. Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti.

9.3. Vaalikokouksen säännöissä määriteltyä pitoaikaa laajennetaan siten, että vaalikokous voitaisiin pitää jo lokakuussa.
Äänestettiin ehdotetusta sääntömuutoksesta. Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti.

9.4. Kokousten päätösvaltaisuuden vaatimukseksi, että paikalla on kolme (3) äänioikeutettua jäsentä.
Äänestettiin ehdotetusta sääntömuutoksesta. Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti.

9.5. Ylimääräistä kokousta voi vaatia 10 varsinaista jäsentä.
Äänestettiin ehdotetusta sääntömuutoksesta. Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti. Johan Strandman huomautti, että tällä tarkoitetaan koollekutsumista ja kokous tulisi pitää.

9.6. Yhdistyksen nimen kieliasu: yhdistyksen nimeä käsitellään kuin astevaihtelutonta etunimeä. Esimerkiksi, “Otakutin toimintaan kuuluu” olisi oikein, mutta “Otakut:n toimintaan kuuluu” ei ole. “Otakutilla on omistuksessaan televisioita” olisi oikein, mutta “Otakuilla on omistuksessaan televisioita” ei ole.
Äänestettiin ehdotetusta sääntömuutoksesta. Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti.

9.7. Ydintoimintansa tukemiseksi, toimintansa tukemisen sijaan (luvussa 1, 3’).
Äänestettiin ehdotetusta sääntömuutoksesta. Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti. Johan Strandmanin kommentti: Muutetaan muodosta “toimintansa tukemisen” muotoon “ydintoimintansa tukemiseksi.”

9.8. Hallituksesta vähintään ½ tulee olla varsinaisia jäseniä.
Äänestettiin ehdotetusta sääntömuutoksesta. Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti. Johan Strandman kommentoi, että on hyvä päättää mihin kohtaan sääntöjä muutos sijoitetaan. Lisätään sääntömuutos nykyisten sääntöjen lukuun 4, kohtaan “Hallituksen jäsenet”.

9.9. Hallituksen jäsenet ovat äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa.
Äänestettiin ehdotetusta sääntömuutoksesta. Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Toimikuntien puheenjohtajien valinta

Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajan valinta.
Hallitus päättää vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajan lähempänä vuosijuhlaa.

Kerhohuonetoimikunnan puheenjohtajan valinta.
Esa Koskinen ehdotti Johan Strandmania kerhohuonetoimikunnan puheenjohtajaksi. Ehdotus raukesi kannattamattomana. Petrus Rimpiläinen ehdotti Ville Sinkkosta kerhohuonetoimikunnan puheenjohtajaksi. Johan Strandman kannatti ehdotusta. Valittiin Ville Sinkkonen yksimielisesti.

Pelitoimikunnan puheenjohtajan valinta.
Johan Strandman ehdotti Esa Koskista pelitoimikunnan puheenjohtajaksi. Kevin Karlsson kannatti ehdotusta, ja Esa Koskinen valittiin yksimielisesti.

Otakut Build Teamin puheenjohtajan valinta.
Petrus Rimpiläinen ehdotti Johan Strandmania Otakut Build Teamin puheenjohtajaksi, Ville Sinkkonen kannatti ehdotusta ja valittiin Johan Strandman yksimielisesti.

Todettiin, että toimikuntien puheenjohtajat pitävät omien toimikuntiensa parissa kokouksen, jossa valitaan toimikuntien varapuheenjohtajat.

11. Muut asiat
Esa Koskinen ilmoitti haluavan olevansa pelitoimikunnan protagonistin sijaan “King of Fighters.” Osa kokouksessa läsnäolevista luonnollisista henkilöistä ilmoittivat, etteivät muut toimikuntiin liittyvät keskustelunaiheet ole relevantteja vaalikokouksen kannalta.

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 20:02.

Ville Sinkkonen, kokouksen puheenjohtaja
Esa Koskinen, kokouksen sihteeri
Johan Strandman, kokouksen pöytäkirjantarkastaja
Petrus Rimpiläinen, kokouksen pöytäkirjantarkastaja