Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vaalikokous2017

Jämeräntaival 10 CD Kerhohuoneella 9.12.2017 klo 18:00 alkaen

Missä: Jämeräntaival 10 CD Kerhohuone

Milloin: Lauantai 9.12.2017, 18:00

1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 18:30

2. Kokousvirkailijoiden valinta Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kevin Karlsson. Valittiin kokouksen sihteeriksi Ville Sinkkonen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Miika Piiroinen ja Johan Strandman. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti. Paikalla on neljä (4) äänioikeutettua jäsentä, ja kokous on siten päätösvaltainen.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin esitetty työjärjestys.

5. Ilmoitusasiat Sampo Vartiala ilmoitti kokouksessa olevan “sosialistikolaa”. Dina Mavliutova ilmoitti ennen kokousta yhdistyksen puheenjohtajalle olevansa halukas yhdistyksen hallituksen jäseneksi, pois lukien rahastonhoitajan tehtävät.

6. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, sekä muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi (2018)

Puheenjohtajan valinta: Sampo Vartiala ehdotti puheenjohtajaksi Kasper K. Kuusistoa. Herra Kuusisto ei ole kokouksessa paikalla, eikä ole ilmoittanut halukkuutta ehdotettuun tehtävään. Näistä syistä ehdotus hylättiin.

Johan Strandman ehdotti puheenjohtajaksi Miika Piiroista. Ville Sinkkonen kannatti. Miika Piiroinen suostui tehtävään. Valittiin Miika Piiroinen yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Varapuheenjohtajan valinta: Kevin Karlsson ehdotti Sampo Vartialaa puheenjohtajaksi. Ehdotusta kannatettiin. Sampo Vartiala suostui tehtävään. Miika Piiroinen ehdotti Kevin Karlssonia puheenjohtajaksi. Ehdotusta kannatettiin. Kevin Karlsson suostui tehtävään.

Äänestettiin varapuheenjohtajasta käsiäänestyksellä: Kevin Karlsson: 2 ääntä Sampo Vartiala: 2 ääntä

Äänestys päättyi tasapeliin. Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtaja kolikkoa heittämällä. Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Kevin Karlsson. Sihteerin valinta: Kevin Karlsson ehdotti sihteeriksi Ville Sinkkosta. Ville Sinkkonen suostui tehtävään. Kevin Karlsson ehdotti sihteeriksi myös Dina Mavliutovaa. Dina Mavliutova ei ole paikalla kokouksessa, mutta on ilmoittanut halukkuutensa tehtävään etukäteen.

Äänestettiin sihteeristä: Ville Sinkkonen: 3 Dina Mavliutova: 0 Tyhjiä : 1

Valittiin yhdistyksen sihteeriksi Ville Sinkkonen.

Rahastonhoitajan valinta: Ville Sinkkonen ehdotti rahastonhoitajaksi Juhapekka Hietala. Herra Hietala ei ole paikalla kokouksessa, mutta on ilmoittanut halukkuutensa tehtävään etukäteen. Valittiin yhdistyksen rahastonhoitajaksi Juhapekka Hietala.

Organisaattorin valinta: Kevin Karlsson ehdotti Sampo Vartialaa organisaattoriksi. Sampo Vartiala suostuu tehtävään. Kevin Karlsson ehdotti myös Dina Mavliutovaa organisaattoriksi. Dina Mavliutova ei ole paikalla kokouksessa, mutta on ilmoittanut halukkuutensa tehtävään etukäteen.

Äänestettiin organisaattorista: Sampo Vartiala: 3 Dina Mavliutova: 0 Tyhjiä : 1

Valittiin yhdistyksen organisaattoriksi Sampo Vartiala.

7. Kahden toiminnantarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varamiesten valinta seuraavaksi toimikaudeksi Ville Sinkkonen ehdotti Johan Strandmania toiminnantarkastajaksi. Johan Strandman suostui tehtävään. Valittiin Johan Strandman toiminnantarkastajaksi.

Sampo Vartiala Panu Laasosta toiminnantarkastajaksi. Panu Laasonen ei ole paikalla kokouksessa, mutta ilmoitti suostuvansa tehtävään. Valittiin Panu Laasonen toiminnantarkastajaksi.

Valittiin Markus Hiienkari Johan Strandmanin henkilökohtaiseksi varamieheksi.

Valittiin Vilho Mäkelä Panu Laasosen henkilökohtaiseksi varamieheksi.

8. Muut asiat Ei muita asioita.

9. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin kello 20:17.