Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vaalikokous2019

Otakut Vaalikokous 2019

Jämeräntaival 11 CD Kerhohuoneella 5.12.2019 klo 17:00 alkaen

Paikallaolijat:
Ville Sinkkonen
Miika Piiroinen
Vilho Mäkelä
Panu Laasonen
Johan Strandman
Kevin Karlsson (kohdassa 6.1.)


1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 17:25

2. Kokousvirkailijoiden valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Panu Laasonen.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Miika Piiroinen.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin Ville Sinkkonen ja Vilho Mäkelä.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla ja paikalla on tarvittava määrä äänioikeudellisia jäseniä. Kokous on täten laillinen ja päätösvaltainen.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima työjärjestys sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

6. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, sekä muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi (2020)

Hallituksen puheenjohtajan valinta:
Panu Laasonen ehdotti Vilho Mäkelää.
Miika Piiroinen ja Vilho Mäkelä ehdottivat Ville Sinkkosta.
Ville Sinkkonen ehdotti Kevin Karlssonia.
Kevin Karlsson ehdotti Panu Laasosta.
Vilho Mäkelä kieltäytyi tehtävästä.
Panu Laasonen kieltäytyi tehtävästä.

Äänestettiin hallituksen puheenjohtajasta:

1. Ville Sinkkonen: 4 ääntä
2. Kevin Karlsson: 0 ääntä
Tyhjiä: 1 ääntä
Äänioikeutettuja: 5

Valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2020 Ville Sinkkonen lähes yksimielisesti.

Hallituksen varapuheenjohtajan valinta:
Panu Laasonen ehdotti Vilho Mäkelää.
Ville Sinkkonen ehdotti Kevin Karlssonia.
Äänestettiin hallituksen varapuheenjohtajasta:

1. Vilho Mäkelä: 2 ääntä
2. Kevin Karlsson: 2 ääntä
Tyhjiä: 1 ääntä
Äänioikeutettuja: 5

Tasatuloksen ratkaisemiseksi heitettiin kolikkoa. Vilho Mäkelä valitaan kruunalla, Kevin Karlsson klaavalla. Tulos oli kruuna.

Valittiin varapuheenjohtajaksi vuodelle 2020 Vilho Mäkelä.

Sihteerin valinta:
Panu Laasonen ilmoitti olevansa käytettävissä tehtävään.
Miika Piiroinen ehdotti Panu Laasosta.

Valittiin sihteeriksi vuodelle 2020 Panu Laasonen.

Rahastonhoitajan valinta:
Miika Piiroinen ehdotti Sampo Vartialaa.
Sampo Vartiala ei ole paikalla, mutta antoi suostumuksensa tehtävään etukäteen.
Valittiin rahastonhoitajaksi vuodelle 2020 Sampo Vartiala.

Organisaattorin valinta:
Panu Laasonen ehdotti Johan Strandmania.
Ville Sinkkonen ehdotti Kevin Karlssonia.
Johan Strandman kieltäytyi tehtävästä.

Valittiin organisaattoriksi vuodelle 2020 Kevin Karlsson.

Muita hallituksen jäseniä ei ehdotettu eikä valittu.

7. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiesten valinta seuraavaksi toimikaudeksi
Ville Sinkkonen ehdotti Johan Strandmania ja Markus Hiienkaria.
Miika Piiroinen ehdotti itseään Johan Strandmanin varamieheksi.
Miika Piiroinen ehdotti Ville Halkolaa Markus Hiienkarin varamieheksi.
Valittiin toiminnantarkastajiksi vuodeksi 2020 Johan Strandman ja Markus Hiienkari.

Valitaan henkilökohtainen varamies Johan Strandmanille. Valittiin varamieheksi Miika Piiroinen.

Valitaan henkilökohtainen varamies Markus Hiienkarille. Valittiin varamieheksi Ville Halkola.

8. Muut esille tulevat asiat
Huomenna on Linan juhlat. Kunniajäsen Strandman ehdotti toimenpiteisiin ryhtymistä.

Jäsen Piiroinen ehdotti tortilloja Linan juhlien tarjoiluihin. Ehdotus sai kannatusta.
Jäsen Strandman ehdotti lohta Linan juhlien tarjoiluihin. Ehdotuksesta keskusteltiin kiivaasti.
Jäsen Mäkelä ehdotti blinejä Linan juhlien tarjoiluihin. Todettiin blinipannu kadonneeksi, mikä aiheuttaa haasteita blinien tekemisessä.

Kunniajäsen Strandman ilmoitti valittelunsa, että Antti Mattsonin nimeä ei saatu pöytäkirjaan.

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 18:28.

Kokouken puheenjohtaja
Miika Piiroinen

Kokouksen sihteeri
Panu Laasonen

Pöytäkirjantarkastajat
Vilho Mäkelä
Ville Sinkkonen