Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vaalikokous2022

Otakut 2022 vaalikokous

1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 19:00

Paikalla Sampo Vartiala Matti Jämsen Emil Fihlman Tuan Nguyen Francisco Cuesta Karl Lipping - saapui kohdassa 7

2. Kokouksen järjestäytyminen Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sampo Vartiala, Sihteeriksi Matti Jämsen, Pöytäkirjan tarkastajaksi Emil Fihlman Valitaan äänten laskijat tarvittaessa

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Kokouksen työjärjestys Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi

5. Ilmoitusasiat Kokoustarjoiluksi on keksejä ja 2 tuntia kokouksen alunjälkeen on sauna. Tapaamista tulisi mainostaa enemmän.

6. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muiden hallituksen jäsenten valinta Puheenjohtaksi valittiin Emil Fihlman Varapuheen johtaksi valittiin Francisco Cuesta Sihteeriksi valittiin Sampo Vartiala Rahastonhoitajaksi valittiin Vilho Mäkelä Tapahtuma organisaattoriksi valittiin Ani Didishvili Ehdotettiin Tuan Nguyenia Chair Maidiksi -- Tuan kieltäytyi tittlelistä

7. Toimihenkilöiden valinta Ehdotettiin Tuan Nguyenia Chair Maidiksi -- Tuan hyväksyi tittlelin Emil ehdotti itseään yhdistyksen sedäksi -- Tittle hyväksyttiin Emil ehdotti Karl Lippingiä yhdistyksen ulkomaan tiedustelijaksi -- Karl kieltäytyi

8. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta Ville Sinkkonen valitttiin 1. toiminnan tarkastaksi Matti Jämsen valittiin 2. toiminnan tarkastajaksi Karl lippin valittiin Matin varamieheksi Panu Laaksonen valittiin Villen varamieheksi

9. Muut esille tulevat asiat Tuan ehdotti jäsenmaksun nostamista 5 Venäjän ruplaan -- Ehdotuksesta kieltäydyttiin Karl Lipping Ilmoitti polygamen sauna illlasta 9.12

10. Kokouksen päättäminen Päätetään kokous ajassa 19:31