Otakut
 • In Finnish
 • In English

VaalikokousKutsu2008

Otakut                         KOKOUSKUTSU
Mika Veijonsuo, pj.
mveijons(at)cc.hut.fi                   10.11.2008


Otakutin sääntömääräinen vaalikokous pidetään perjantaina 28.11.2008
sähköosaston salissa S4 klo 16.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään säännöissä määrätyt asiat:

  1. Kokouksen avaaminen

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. Työjärjestyksen hyväksyminen ja menettelytavoista sopiminen

  5. Ilmoitusasiat

  6. Yhdistyksen hallituksen valinta seuraavaksi toimikaudeksi

  7. Yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi

  8. Tilintarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä
   valinta seuraavaksi toimikaudeksi

  9. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle

  10. Vuosikokouksessa hyväksyttyjen sääntömuutoksien vahvistaminen (sääntö-
    muutokset tämän kutsun liitteenä)

  11. Muut esille tulevat asiat

  12. Kokouksen päättäminen


Tervetuloa.    Mika Veijonsuo, pj.