Otakut
 • In Finnish
 • In English

Vaalikokouskutsu2013

Otakut:n hallitus kutsuu koolle vaalikokouksen seuraavan hallituksen valitsemiseksi vuodelle 2014. Kokous jarjestetaan Lauantaina 30.11.2013 kello 15:00 alkaen - ennen viikottaisen videoiltamme alkua. Kokouspaikkana toimii Jamerantaival 10cd rapussa sijaitseva kerhotila.
Esityslista:
  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen jarjestaytyminen
  3. Kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus
  4. Tyojarjestyksen hyvaksyminen ja menettelytavoista sopiminen
  5. Ilmoitusasiat
  6. Yhdistyksen hallituksen valinta seuraavaksi toimikaudeksi
  7. Yhdistyksen toimihenkiloiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi
  8. Toiminnantarkastajien ja heidan henkilokohtaisten varamiestensa valinta seuraavaksi toimikaudeksi
  9. Yhdistyksen jasenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle
  11. Muut esille tulevat asiat
  12. Kokouksen paattaminen

Paikalle tervetulleita ovat kaikki ja toivottuja yhdistyksemme toimintaan vaikuttamaan haluavat, Kokoustarjoiluna luvassa on jotain hyvaa massya.

Miika Piiroinen - Otakut hallitus, varapuheenjohtaja