Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vaalikokouskutsu2016

~~ FINNISH (English version below) ~~ Kutsu Otakut vaalikokoukseen
Paikka: Jämeräntaival 10 CD Kerhohuone
Aika: Keskiviikko 23.11.2016, 18:00

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkailijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin,

rahastonhoitajan, sekä muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi (2017).
7. Yhdistyksen sääntömääräisten toimihenkilöiden valinta seuraavaksi Toimikaudeksi.
8. Kahden toiminnantarkastajien ja heidan henkilokohtaisten varamiesten valinta seuraavaksi toimikaudeksi
9. SÄÄNTÖMUUTOKSET: Kaikista esitetyistä sääntömuutoksista keskustellaan ja äänestetään toisen kerran tässä kokouksessa, ja täten mikäli ehdotukset hyväksytään, sääntöjä muutetaan niiden mukaisesti.
Ehdotetut sääntömuutokset:
Säännöistä poistetaan turhat maininnat sääntömääräisistä toimihenkilöistä tai -kunnista.
Kirjoitusvirheiden ja sanamuotojen korjaus säännöistä.
Vaalikokouksen säännöissä määriteltyä pitoaikaa laajennetaan siten, että vaalikokous voitaisiin pitää jo lokakuussa.
Kokousten päätösvaltaisuuden vaatimukseksi, että paikalla on kolme (3) äänioikeutettua jäsentä.
Ylimääräistä kokousta voi vaatia 10 varsinaista jäsentä.
Yhdistyksen nimen kieliasu: yhdistyksen nimeä käsitellään kuin astevaihtelutonta etunimeä. Esimerkiksi, “Otakutin toimintaan kuuluu” olisi oikein, mutta “Otakut:n toimintaan kuuluu” ei ole. “Otakutilla on omistuksessaan televisioita” olisi oikein, mutta “Otakuilla on omistuksessaan televisioita” ei ole.
Ydintoimintansa tukemiseksi, toimintansa tukemisen sijaan (luvussa 1, 3’).
Hallituksesta vähintään ½ tulee olla varsinaisia jäseniä.
Hallituksen jäsenet ovat äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa.

10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen
~~ENGLISH~~
Invitation to Otakut election meeting

Place: Jämeräntaival 10 CD Clubroom
Time: Wednesday 23.11.2016, 18:00
Agenda:
1. Opening the meeting
2. Choosing meeting staff
3. Legality and decision making power
4. Accepting agenda
5. Announcements
6. Choosing chairman, vice-chairman, secretary,

treasurer and other members of the executive committee for the upcoming year (2017)
7. Choosing of association's statutory officials for next season.
8. Choosing two laymen and their personal substitutes for next season
9. RULE CHANGES: All proposed changes has been voted for once, and if accepted again they will become valid. Proposed rule changes:
Remove useless mentioning of statutory officials from rules ( We have none)
Fixing some grammar and wording mistakes
Change the rules so that election meeting can be held in October-December (Currently November-December)
Meetings are legal and have decision making power with three (3) actual members present
10 actual members can demand an extra meeting
Spelling of the name of the club. Only affects Finnish speakers.
Better wording for rules (1,3’)
At least ½ of the executive committee members must be actual members of the club (ie. members of the AYY)
Executive committee members have a vote in meetings
10. Other business
11. Ending the meeting