Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vaalikokouskutsu2017

Kutsu Otakut vaalikokoukseen (same below in english).

Paikka: Jämeräntaival 10 CD Kerhohuone
Aika: Lauantai 9.12.2017, 18:00
Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkailijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, sekä muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi (2018)
7. Kahden toiminnantarkastajien ja heidan henkilokohtaisten varamiesten valinta seuraavaksi toimikaudeksi
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Invitation to Otakut election meeting.

Where: Jämeräntaival 10 CD Clubroom
When: Saturday 9th of December 2017, 18:00
Agenda:
1. Opening the meeting
2. Choosing meeting functionaries
3. Legality and decision making power
4. Accepting agenda
5. Announcements
6. Choosing chairman, vice-chairman, secretary, treasurer and other members of the executive committee for the upcoming year (2018)
7. Choosing two laymen and their personal substitutes for next season
8. Other business
9. End of the meeting

Welcome!

Kevin Karlsson, Otakut Chairman