Otakut
  • In Finnish
  • In English

VirkaEsittely2002

To: otakut-jasenet(at)otax.tky.hut.fi
Subject: [Otakut-jasenet] Tule vaalikokoukseen!


Arvoisa Otaku

Jokavuotinen vaalikokous on taas edessä tulevana perjantaina.
Vaalikokouksessa Otakut valitsee uuden hallituksen ja  toimihenkilöt
tulevalle vuodelle. Yhdistys tarvitsee uusia aktiivisia toimihenkilöitä
niinkuin valtio tarvitsee ydinvoimaa.

"Sisägumin" jäsenyys tuo paitsi arvovaltaa ja kunniaa myös mahdollisuuden
laajentaa tajuntaansa seuraamalla hallituksen sähköpostilistaa.

Mahdollisuudesta vaikuttaa yhdistyksen toimintaan ja videoiltojen
ohjelmistoon on myös kuulunut huhuja, mutta tämä on pitkälti kiinni omasta
aktiivisuudesta. Tulevassa vaalikokouksessa on puheoikeus kaikilla
yhdistyksen jäsenillä. Äänioikeus on vain TKY:n jäsenillä, mutta
puheoikeus on kaikilla. Toimihenkilöksihän voi ryhtyä kuka tahansa.Seuraaviin virkoihin valitaan henkilöt perjantain vaalikokouksessa:

	Hallitusvirat:

Puheenjohtaja

	Otakujen puheenjohtajaksi on perinteisesti valittu phuksi (tai
 	ikifuksi). Puheenjohtaja on viime kädessä vastuussa yhdistyksen
	toiminnasta, mutta sana delegointi ei saa olla vieras, eli
 	työtaakkaa voi - ja kuuluu - aina jakaa muille. Puheenjohtajalla
	on myös yleensä viimeinen sana siitä mitä videoilloissa näytetään.
	Puheenjohtajalla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.

Varapuheenjohtaja

	Toimii puheenjohtajan apuna ja edustaa yhdistystä tämän ohella tai
	puolesta. Hoitaa puheenjohtajan tehtävät kun puheenjohtaja on
	estynyt. Varapuheenjohtajan mahdollisuudet vaikuttaa yhdistyksessä
	ovat verrattavissa puheenjohtajaan. Varapuheenjohtajalla on
	nimenkirjoitusoikeus.

Sihteeri

	Kirjaa ylös kokouksien tapahtumat ja pitää yllä jäsenrekisteriä.


Rahastonhoitaja

	Vartioi muovipussia, jossa yhdistyksen maallinen omaisuus
	sijaitsee. Otakuilla ei ole jäsenmaksua. All-nightereihin
	tarvittavat varat kerätään lahjoituksina jäseniltä.
	Rahastonhoitajalla on nimenkirjoitusoikeus.

Organisaattori

	Organisaattorin vastuualueisiin kuuluvat isompien tapahtumien
	järjestelyt. Tällaisia ovat olleet vaikkapa videoyöt ja vuosijuhla.


Vaalikokouksessa valitaan myös ainakin seuraavat toimihenkilöt:

Excumestari

	Otakut ovat järjestäneet excursioita mm. animenäytöksiin
	pääkaupunkiseudun elokuvateattereissa, sekä tutustumaan
	japanilaiseen ruokaan ravintola Kabukissa.

Sankarillinen www-ylläpitäjä

	Ylläpitää Otakujen virallista webbisivustoa Tokioportaalia.

Edellä mainittujen lisäksi voidaan valita myös muita toimihenkilöitä
tarpeen mukaan. Tule toimijaksi. Vaikuta. Uutta verta koneistoon!

				Hallituksen puolesta
				Jaakko Seppänen, Otakut varapuheenjohtaja
				Topi Mäkelä, Sleeping Officer