Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vuosikokous2002-2

PÖYTÄKIRJA

OTAKUT VUOSIKOKOUS

Aika PE 08.02.2002 klo 15.53 - 16.00

Paikka Sähkötalon S4 -sali

Läsnä ( kokouksen alussa ) 27 jäsentä

	Joni Nevalainen, puheenjohtaja 
	Risto Hiltunen, sihteeri

1 Avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Joni Nevalainen avasi kokouksen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on annettu sähköpostitse. Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Järjestäytyminen

Kokousvirkailijoiksi valittiin: Joni Nevalainen, puheenjohtaja Risto Hiltunen, sihteeri Juuso Alanen, pöytäkirjan tarkastaja Noora Salminen, pöytäkirjan tarkastaja

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

Varsinaisilla jäsenille myönnetään ääni- ja ehdotusoikeus. Ulkojäsenille myönnetään puheoikeus. Puhevuorot kättä nostamalla, ehdotuksia pitää kannattaa.

6 Tilikertomus ja tilipäätös

Viime vuoden tilikertomus ja päätös esitettiin kirjallisesti. Se löytyy liitteistä.

7 Tilintarkastajien lausunto

Tilitarkastajat toimittivat lausuntonsa kirjallisesti. Se on pöytäkirjan liitteenä.

8 Tilinpäätöksen hyväksyminen

Tilipäätös hyväksyttiin. Aiheesta ei esiintynyt keskustelua.

9 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin viime vuoden tilivelvollisille.

10 Muut esille tulleet asiat

"Ike ike -bändi soittaa 09.02.2002 Gloriassa."

11 Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.