Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vuosikokous2002

PÖYTÄKIRJA

OTAKUT VUOSIKOKOUS

Aika PE 01.02.2002 klo 16.10 - 16.50

Paikka Sähkötalon S4 -sali

L„sn„ ( kokouksen alussa ) 30 jäsentä Joni Nevalainen, puheenjohtaja Risto Hiltunen, sihteeri

1 Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Joni Nevalainen avasi kokouksen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on annettu sähköpostitse ja ilmoitustaululla ajallaan. Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Järjestäytyminen

Kokousvirkailijoiksi valittiin:

Joni Nevalainen, puheenjohtaja Risto Hiltunen, sihteeri Topi Mäkelä, pöytäkirjan tarkastaja Noora Salminen, pöytäkirjan tarkastaja

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

Varsinaisilla jäsenille myönnetään ääni- ja ehdotusoikeus. Ulkojäsenille myönnetään puheoikeus. Puhevuorot kättä nostamalla, ehdotuksia pitää kannattaa.

5 Toimintakertomus viime vuodelta

Jussi Nikander piti puheenvuoron. Pääkohdat:

- Kevät- ja syyskaudella pidettiin All -nighterit - Videoiltoja oli keväällä 9, syksyllä 11. - Projekti-R suoritettiin: Otakut oli ropeconissa. - Oltiin mukana kampusriehassa, Otasuunnistuksessa ja R&A festivaaleilla. - Merkkiprojekti vietiin päätökseen.

6, 7, 8, 9 Tilikertomus ja tilipäätös Tilintarkastajien lausunto Tilinpäätöksen hyväksyminen Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Kohdat siirrettään uuteen kokoukseen. Salissa havaittiin ongelmia järjestyksessä. Värikkäitä kommenteja ilmeni.

10 Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Jussi Nikander esitti " Maailman vallankumouksen edistämistä ", ja sitä kannatettiin ja vastustettiin. Nikander veti esityksensä pois.

11 Hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle

Juuso Alanen esitteli suullisesti talousarvioesityksen. Hän ehdotti kolehtia rahankeruuseen. Asiaa ei käsitelty.

12 Jäsenrekisterin tarkistus

Yhdistyslain velvoittamana Otakut laajentaa rekisteriään. Verkkolomake on tehty kotisivuille, ja se esiteltiin kokouksessa. Ilmoittautumisajaksi ehdotettiin tästä päivästä kevätkauden loppuun. Ehdotus hyväksyttiin.

13 T -paita projekti

T -paitaprojektin suunnitelma esiteltiin, ja siihen haettiin järjestäjää. Järjestäjää ei saatu.

14 Muut esille tulevat asiat

- Helsingin YO -talolla esitelmiä 19.02., aiheena Manga ja Anime - Airsoft -turnaus tuotiin esille. Kukaan ei ilmoittautunut kiinnostustaan toiminnan järjestämiseen.

15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.