Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vuosikokous2003

Otakut vuosikokous 14. helmikuuta 2003

1. Kokouksen Avaus

-klo 16.19

2. Kokouksen Järjestäytyminen

-sihteeri Joni Nevalainen -pöytäkirjan tarkastajat

	* Hannu Laaksonen
	* Antti Mattsson

-ääntenlaskijat

	* pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina

-puheenjohtaja

	* Mikko Västi

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-todettiin että kutsu on laitettu viikkoa ennen yhdistyksen

 viralliselle ilmoitustaululle ja jäsenistölle sähköpostitse.
 Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Esityslistan hyväksyminen

-Korjattiin kirjoitusvirhe kohdasta 6.Ilmoitus asiat -esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

5. Menettelytavoista sopiminen

-parlamentaarinen viittausäänestys -työjärjestyspuheenvuorona tarkastettiin puheenjohtajan kellonaika -ehdotuksia kannatettava

6. Ilmoitusasiat

-ei ollut

7. Toimintakertomus edelliseltä vuodelta

-edellisen vuoden puheenjohtaja Joni Nevalainen esitteli

 toimintakertomuksen

8. Tilikertomus ja tilinpäätös

-esiteltiin

9. Tilintarkastajien lausunto

-lausunto toimitettiin kirjallisena

10. Tilinpäätöksen hyväksyminen

-hyväksyttiin

11. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

-myönnettiin vastuuvapaus

12. Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle.


Videoillat

	-Tuttuun tapaan perjantaisin.

All-Nighter

	-Uudestaan taas syksyllä

Excuja

	-Ravintola
	-Rakkautta ja Anarkia Festivaali
	-Taidenäyttely

Vuosijuhla MPR

	-Taas kerran ropeconissa
	-Finncon/Animecon

Merkkiprojekti

	-Uudet merkit tulee pian!

Animeunioni Yhteistyö

	-Jatkamme hedelmällistä yhteistyötä

13. Hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle (70E)

-keskustelua vuosijuhlan budjetista -saunaillat? *epävirallisia

14. Jäsenrekisterin tarkistus (On vihdoin saatu loppuun)

15. Haalarimerkki-projekti

-keskustelua siitä ovatko muutokset merkin muotoon hyödyllisiä vai ei? -etuja ja haittoja merkin värityksen vaihtamisesta

16. Muut esille tulevat asiat

-Animeunionin foorumit on avattu, http://foorumit.animeunioni.org/

17. Kokouksen päättäminen

-päätetty 16.42