Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vuosikokous2004

Otakut vuosikokous 20. helmikuuta 2004

1. Kokouksen Avaus

Kokous avattiin klo 16.21

2. Kokouksen Järjestäytyminen

puheenjohtaja: Noora Salminen
sihteeri: Petri Kalsi

ääntenlaskijat: Joni Nevalainen, Eero Nevalainen pöytäkirjan tarkistajat: Joni Nevalainen, Eero Nevalainen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on lähetetty kokouskutsu jäsenlistalle ja yhdistyksen viralliselle ilmoitustaululle kaksi viikkoa aiemmin. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Menettelytavoista sopiminen

Antti Mattsson ehdotti puheenvuoron pituudeksi 2+jousto minuuttia. Äänestystapa viittaus.

6. Ilmoitusasiat

Videoillan jälkeen sauna@JMT11M?, saunan jälkeen Keltsuun.

7. toimintakertomus edelliseltä vuodelta

Jaakko Seppänen esitteli, linkki tulee yhdistyksen kotisivuille. Paperikopiot kiersivät.

8. tilikertomus ja tilinpäätös

Rahastonhoitaja ei paikalla, mutta tilikertomus ja tilinpäätös ovat toimitettu uudelle hallitukselle etukäteen.

9. tilintarkastajien lausunto

Toimitettu hallitukselle, kaikki kunnossa

10. tilinpäätöksen hyväksyminen

Hyväksyttiin.

11. vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Mattsson ehdotti vastuuvapauden myöntämistä, kannatettiin. Vanha kaarti esitti eriävän mielipiteen johonkin asiaan vain periaatteesta (liite 1). Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

12. hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle.

Jatketaan videoiltoja, järjestetään excuja (kabuki, R&A) yhdessä Yaman ja MAYn? kanssa. Syyskaudella all-nighter. Vuosijuhlaa suunnitellaan. Jatketaan animeunioniyhteistyötä.

13. hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle

Tarvitaan rahaa, rahojen hankinta kolehdilla ja merkkimyynnillä.

14. jäsenrekisterin tarkistus

Tehtiin jo viime vuonna.

15. Haalarimerkki-projekti

Merkit tulevat viikon sisällä, hinta 3 euroa.

16. muut esille tulevat asiat

Mattsson ehdotti goatse-domainin hankkimista, ei kannatettu. Nikander ehdotti että kokoukseen tuotaisiin riittävästi hariseneja järjestyksenpitoa varten, ei kannatettu. Jaakko Seppänen huomautti että vuosikertomus ei sovellu järjestyksenpitoon. Einar Karttunen huomautti että voitaisiin katsoa animea.

17. kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 16.48.

Liitteet: 1. Vanhan kaartin eriävä mielipide (kirjallinen)
	  2. Tilikirjanpito 2003 (Kirjanpito2003.txt/xls)
	  3. Tase 2003 (TASE2003?.rtf) 
	  4. Tuloslaskelma (Tuloslaskelma.rtf)

	  Liitteet 2-4 zip-paketissa "Otakut tilit 2003.zip"