Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vuosikokous2005

Otakut vuosikokous 11. maaliskuuta 2005

 1. Kokouksen Avaaminen

- Kokous aloitettiin klo 16.04

 2. Kokouksen Järjestäytyminen

- Ehdotettiin Puheenjohtajaksi Juhapekka Hietalaa ja sihteeriksi Joni Nevalaista - Ehdotettiin valittavaksi ääntenlaskijat jotka toimivat myös pöytäkirjantarkastajina - Ehdotettu Hannu Laaksosta ja Einar Karttusta, peruttu Laaksonen, valittiin Karttunen - Ehdotettu Toni Kylmälää, kieltäytyi - Ehdotettu Tuukka Norria, jäävi - Ehdotettu Aki Kalliota, valittu

 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- PJ totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 4. Esityslistan hyväksyminen

- Esittelylista hyväksyttiin sellaisenaan

 5. Menettelytavoista sopiminen

- Äänestys viittaamalla

 6. Ilmoitusasiat

- Antti Mattsson haluaa nimensä pöytäkirjaan tässä vaiheessa

 7. toimintakertomus edelliseltä vuodelta

- Jaettiin ~6kpl printattuja vuosikertomuksia katsottavaksi - Noora Salminen kertoi suullisen yhteenvedon vuosikertomuksesta

 8. tilikertomus ja tilinpäätös

- Tuukka Norri kertoi yhteenvedon viime vuoden tuloksesta

 9. tilintarkastajien lausunto

- PJ luki läpi tilintarkastajien kertomuksen, kaikki ok

10. tilinpäätöksen hyväksyminen

- Tilinpäätös hyväksyttiin

11. vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

- Pyydettiin edellisen hallituksen jäseniä poistumaan keskustelun ajaksi - Ehdotettiin asian viivyttelemistä kärvistelyn lisäämiseksi, ei kannatettu - Vastuuvapauden myöntämistä kannatettiin

12. hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

- Petri Kalsi kommentoi että vuosikokoukselle ei ole vielä visionääriä - Eero Nevalainen pyysi kommentteja viime kevään DDR-saunasta - TOSU hyväksyttiin

13. hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle

- Talousarvio hyväksyttiin

14. muut esille tulevat asiat

- Ei muuta

15. kokouksen päättäminen

- PJ päätti kokouksen 16.17