Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vuosikokous2006

Otakut vuosikokous 24. helmikuuta 2006

 1. Kokouksen Avaaminen

- Kokous aloitettiin klo 16.11

 2. Kokouksen Järjestäytyminen

- Ehdotettu kokouksen puheenjohtajaksi Jussi Perämäkeä ja sihteeriksi Joni Nevalaista, valittiin. ^____^ - Ehdotettu ääntenlaskijoiksi Einar Karttusta ja Noora Salmista sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Petri Kalsia sekä Katri Katajistoa, valittiin.

 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- PJ totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

 4. Esityslistan hyväksyminen

- Mattsson ehdottu kokousta nuijittavaksi vauhdilla.

 5. Menettelytavoista sopiminen

- Viitaten puheenvuorot, puoli minuuttia puheenvuoro max.

 6. Ilmoitusasiat

- Antti Mattsson halusi nimensä kokonaisena pöytäkirjaan.

 7. Toimintakertomus edelliseltä vuodelta

- Juhapekka Hietala esitteli edellisen vuoden toimintakertomuksen, vuosijuhla, grillailua, allnightereita, pikkujoulut yms.

 8. Tilikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

- Edellisen vuoden rahastonhoitaja Tuukka Norri - Edellisen vuoden tilintarkastajat Aki Kallio ja Risto Järvinen esittivat lausuntonsa tilinpäätöksestä, hyväksyttiin.

 9. Tilinpäätöksen hyväksyminen

- Puheenjohtaja sanoi notta ok.

 10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

 - Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen: väliaikaiseksi sihteeriksi valittiin Petri Kalsi.
   - Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus edellisen vuoden tilivelvollisille.

 11. Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

- Keskusteltiin tulevan kauden toimintasuunnitelmasta.

 12. Hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle

- Huomautettiin edellisen vuoden juhlavaraus lisättäväksi kuluvan vuoden budjettiin. - Esitettiin idea pysyvämmän pimennysmateriaalin hankinnasta

 13. Pankkitilin perustaminen ja tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen

- Rahastonhoitaja kertoi että toiminta-avustusta haettaessa ja rahastonhoitajan kirjanpitoa helpottamaan perustettaisiin yhdistykselle tili

 - Käyttöoikeus tulisi puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle.

- Keskustelussa huomautettiin että varapuheenjohtajalle annettaisiin myös tilin käyttöoikeus jotta valmius toimia PJn? tehtävissä olisi riittävä. Kannatettu. - Tilin käyttöoikeuden myötä myönnettäisiin myös verkkopankin käyttöoikeus. Kannatettu. - Yhdistyksen tilienhoidossa ansioituneita pankkeja ovat ainakin Ålandsbanken ja Otaniemen Nordea. Ehdotetaan asiaa tutkittavaksi. Kannatettu.

 14. Muut esille tulevat asiat

- Juhlavuoden vuosijuhlan järjestelyihin tarvitaan henkilöstöä (5kpl). Palkkioksi ilmainen sisäänpääsy, ruoka omissa oloissaan ja kaato. - Kesällä tulee Animecon IV Helsingin Paasitornissa.

 15. Kokouksen päättäminen

- PJ päätti kokouksen 16.40.