Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vuosikokous2007

Otakut vuosikokous 27.2.2007 klo. 14:10 JMT 1 kokoustilassa

Paikallaolijat:

Mika Veijonsuo Jere Helen Jussi Perämäki Antti Myyrä Noora Salminen Einar Karttunen Johan Strandman Markus Hiienkari

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puhennjohtjaksi valittiin Mika Veijonsuo Sihteeriksi valittiin Markus Hiienkari Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jere Helen ja Jussi Perämäki

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti

4. Vuoden 2006 tilintarkastuksen hyväksyntä ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilintarkatus hyväksyttiin ja edelliselle hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus

5. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007 (liitteinä)

- Vuosijuhlan budjetti todettiin ylijäämäiseksi, joten se päätettiin puolittaa - Pikkujouluihin päätettiin varata 100 euroa budjetista - Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin edelläolevien muutosten jälkeen

6. Vuoden 2006 vuosikertomus (ks. liite)

Vuosikertomus todettiin kelvolliseksi

7. Tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen

Tilinkäyttöoikeudet siirretään uudelle hallitukselle, tarkemmin Jere Helenille, Mika Veijonsuolle, Antti Myyrälle

8. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasiota

9. Muut esille tulevat asiat

- Vuosijuhlavastaavaa päätettiin muistuttaa vuosijuhlan järjestämisestä - Todettiin ilmastonmuutoksen edistävän yhdistyksen toimintaa, mm. pidentämällä grillauskautta - Yhdistyksen Internet-sivut pitäisi päivittää - Saunavuorot pitäisi varata - Jussi Perämäen mielestä kokous tulisi lopettaa - Jussi Perämäki poistettiin kokouksesta kapinallisten ajatusten johdosta - Antti Myyrä koki kauhua ajatuksesta olla TIK:n fuksi ja omata Jussi Perämäki isohenkilönä

10. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo. 15:10