Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vuosikokous2008

Otakutin vuosikokous 2008 Sähköosaston salissa S4 28.3.2008

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin 16:10

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Mika Veijonsuo Sihteeriksi valittiin Markus Hiienkari Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Aki Kallio ja Jere Helén

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksin

5. Menettelytavoista sopiminen

Äänestysmenetelmäksi valittiin kätten nostaminen

6. Toimintakertomus edelliseltä vuodelta

Toimintakertomus oli ok

7. Tilikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Tilintarkastajat niuhottivat, vuosijuhlat pitäisi karhuta, pöytäkirjat pitäisi tarkistaa. Muut ok. Vastuuvapauden myöntämistä esitettiin

8. Tilinpäätöksen hyväksyminen

Tilinpäätös hyväksyttiin

9. Ilmoitusasiat

Sää on kaunis. Jussilla on kiire jonnekkin. Illalla on sauna, jonka jälkeen on torttujatkot @ JMT 10H Kertsi

10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Vastuuvapautta puollettiin. Vastuuvapaus myönnettiin.

11. Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle

    toimikaudelle

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin

12. Hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle

Talousarvio hyväksyttiin

13. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus kuluvalle toimikaudelle

Jäsenmaksuksi ehdotettiin 5cnt Jäsenmaksuksi ehdotettiin 0eur

0eur valittiin yksimielisesti kuluvan toimikauden jäsenmaksuksi

14. Ehdotettujen sääntömuutoksien käsittely (ehdotetut sääntö-

    muutokset tämän kutsun liitteenä) 

Sääntömuutokset hyväksyttiin yksimielisesti

15. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita

16. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 16:32