Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vuosikokous2011

Otakutin vuosikokous 2011 Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun salissa S4, pe 25.02.2011 klo 16

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:09

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen PJ Mia Kallio, kokouksen sihteeri Joni Nevalainen.

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Markus Hiienkari sekä Tapio Tarvainen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu 2vko ennen koolle yhdistyksen jäsenlistalta. Koska

TKY:n ilmoitustaulua ei ole olemassa, sinne ei ole tiedotusta laitettu.

Kokous on siten laillinen ja päätösvaltainen.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Toimintakertomus edelliseltä vuodelta

Vuoden 2010 puheenjohtaja ei vielä ole toimittanut toimintakertomusta. Siirretään toimintakertomuksen käsittely myöhempään kokoukseen.

Viime hallituksen tilintarkastaja kertoi lyhyesti viime vuoden

toiminnasta: pääasiassa videoiltoja perjantaisin, lisäksi kesällä

alldayereita pannareiden kera. Vuosijuhla pidettiin keväällä. Uusien ilta järjestettiin syksyllä. Otakut osallistui myös kampuskarkeloihin. Pikkujoulut järjestettiin joulukuussa.

Otakut on myös osallistunut Otaniemen kierrätyskeskuksen toiminnan pyörittämiseen sekä järjestänyt ohjelmaa kierrätyssaunoihin. Ohjelmana on ollut mm. lautapelejä, DDR:ää, konsolipelaamista, ruokailua.

Kampuskarkeloiden osalta parantamisen varaa olisi ollut eri kampusten tilavarauksissa - AYY ei ollut kysynyt vahtimestareilta lupaa joten Otakut ei päässyt esimerkiksi TaiKin? tiloihin kertomaan toiminnastaan.

6. Tilikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja esitteli yhdistyksen viime kauden tilinpäätöksen. Tilintarkastajien lausunto käytiin läpi, yhdistyksen tilit ovat asianmukaisesti hoidetut.

7. Tilinpäätöksen hyväksyminen

Tilinpäätös hyväksyttiin

8. Ilmoitusasiat

Jaakko Seppänen ilmoitti että VALLAN VÄLINE alkaa olla heikossa kunnossa.

Johan Strandman ilmoitti että ensi viikon keskiviikkona pelataan kierrätyssaunassa Riskiä, sekä alldayereitä tullaan järjestämään lisää.

9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin.

10. Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2011. Marcin Hurkala kysyi tarkennuksia uusien sarjojen valintaan.

11. Hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle

Rahastonhoitaja esitteli kauden 2011 talousarvion.

12. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus kuluvalle toimikaudelle

Hallitus ehdotti jäsenmaksun pitämistä 0 Eurossa.

Johan Strandman ehdotti jäsenmaksun pitämistä 0 eurossa ja rahan lainaamista Portugalille 17% korolla. Ehdotusta ei kannatettu.

Jäsenmaksu päätettiin pitää 0 Eurossa.

13. Sääntömuutosten käsittely

Otakutin sääntöjä tulisi päivittää ainakin TKY -> AYY sekä Aalto-yliopiston osalta. Tilintarkastajien nykysäädökset tulisi myös huomioida. Hallitus valmistelee uuden sääntöehdotuksen ja kutsuu kokouksen myöhemmin koolle.

14. Muut esille tulevat asiat

Hallitus ehdottaa että tämän vuoden puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle sekä rahastonhoitajalle myönnetään yhdistyksen tilinkäyttö- ja verkkopankkikäyttöoikeudet. Samalla käyttöoikeudet poistetaan vanhoilta haltijoilta. Ehdotus hyväksyttiin.

Vuonna 2011 Otakutin puheenjohtaja on Mia Kallio, varapuheenjohtaja Topi Toosi ja rahastonhoitaja Juhapekka Hietala.

Johan Strandman ehdotti sääntöjen tarkistuksen yhteydessä selvitettäväksi, tarvitseeko vuosikokouksen käsittelypohjaa muuttaa niin että tilinkäyttö- ja verkkopankkikäyttöoikeuden siirto kuuluu automaagisesti jokaisen vuosikokouksen esityslistaan. Topi Toosi kannatti ehdotusta. Ehdotus hyväksyttiin.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:05