Otakut
 • In Finnish
 • In English

Vuosikokous2014

Otakut:in sääntöjen määräämä vuosikokous 12.3.2014 klo 16 paikassa Kylän olohuone, Jämeräntaival 5A klo.

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 16:16

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ossi Hirvola, sihteeriksi Miika Piiroinen. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Helokunnas ja Sampo Vartiala

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Menettelytavoista sopiminen

Äänestysmenetelmäksi sovittiin käsiäänestys. Ääntenlaskijoiksi valittiin Johan Strandman ja Atte Rautaoja.

6. Ilmoitusasiat

HOAS ei ole vielä toimittanut kerhohuoneiden avaimia. HOAS on "neuvostoliitto" - Arb. SIK-lanit kuun lopussa. Miazaki leffa-excu kuun lopussa. Hauhto lusmusi toiminnantarkastuksensa.

7. Viimevuoden toimintakertomus

Viimevuoden toimintakertomus käytiin läpi ja siihen lisättiin maininta SIK-laneista viimevuoden hallituksen toimesta.

8. Tilinpäätös

Kokouksessa käytiin läpi tilikertomus ja tilinpäätös. Kirjanpidosta löytyi vanhoja siirtovelkoja. Hallitus päätti, että yhdistyksen varainhoitaja selvittää kirjanpidossa olevat, yli kolme vuotta vanhat siirtovelat. Hallitus yrittää selvittää kelle kyseiset velat kuuluvat ja yhdistys pyrkii ne maksamaan tai toteaa velat vanhentuneiksi kuun loppuun mennessä 31.3.2014. Kirjanpidossa on myös vuosien takaisia siirtosaamisia, jotka päätettiin kirjata tappioiksi yhdistykselle.

9. Toiminnantarkastajien lausunnot

Toiminnantarkastajien lausunnot käytiin läpi.

10. Tilinpäätöksen hyväksyminen

Tilinpäätös hyväksyttiin.

11. Vastuuvapauden myöntäminen

Viimevuoden tilivelvollisille ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

12. Tämän vuoden toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma käytiin läpi ja hyväksyttiin muutoksin.

13. Tämän vuoden talousarvio

Käytiin läpi hallituksen ehdotus budjettisuunnitelmasta ja se hyväksyttiin pienin muutoksin.

14. Jäsenmaksun suuruus

Ehdotettiin jäsenmaksuksi Toyotan pölykapselia. Ehdotus hylättiin. Ehdotettiin jäsenmaksuksi Puckman-posteria. Ehdotus hylättiin. Ehdotettiin jäsenmaksuksi anime-aiheista pehmolelua. Ehdotus hylättiin.

Jäsenmaksuksi päätettiin 0€.

15. Muut asiat

Keskustelua aiheesta Hullu-jussi ja lonkerohirviö. Kokouksen sihteerille selitettiin milloin on vappu. Kokoustarjoilut 18,28€ hyväksyttiin laskutettavaksi yhdistykseltä. Otasuunnistukseen liittyen pidetään erillinen kokous jossa valitaan Otasuunnistuskomitea.

16. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 18:22

Ossi Hirvola
Ossi Hirvola, Puheenjohtaja
Espoossa 12.3.2014

Miika Piiroinen
Miika Piiroinen, Sihteeri
Espoossa 12.3.2014

Sakari Helokunnas
Sakari Helokunnas, Pöytäkirjantarkastaja
Espoossa 12.3.2014

Sampo Vartiala
Sampo Vartiala, Pöytäkirjantarkastaja
Espoossa 12.3.2014

Toiminnantarkastuskertomus(5.3.2014) - Riku Mäkelä

Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolailla tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Näin ollen toiminnantarkastajana puollan tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. - Riku Mäkelä

Toiminnantarkastuskertomus(12.3.2014) - Antti Mattson

"16:00 -!- Irssi: Starting query in IRCnet? with Mazzon ...

16:52 <Mazzon> Toiminnantarkastus suoritettiin helvetillisellä kiireellä liian myöhään. Toiminta on ollut
        jokseenkin laillista, eikä suuria epäkohtia ilmennyt. Kuitenkin moititaan suurta määrää 
        siirtovelkoja ja toivotaan niitten karhuamista tai kuoletusta.
16:53 <Mazzon> Tilikaudelle nönnönnöö, allekkirjoittanut Antti M. Mattsson"