Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vuosikokous2016

Otakut vuosikokous
24.3.2016 Jämeräntaival 10 CD kerhotilassa

Kokouksessa läsnä:

Ville Sinkkonen
Sampo Vartiala
Kevin Karlsson
Esa Koskinen
Johan Strandman
Miika Piiroinen (saapui 17:16)

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin 24.3.2016 klo 17:09

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Ville Sinkkonen, ja kokouksen sihteeriksi Esa Koskinen. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Sampo Vartiala sekä Kevin Karlsson.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on todettu kutsutuksi lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti koolle ja näin ollen päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat
Ville Sinkkonen ilmoitti, että jääkaapissa on virvoitusjuomia kokoustarjoiluihin. Miika piiroinen saapui paikalle. Esa Koskinen ilmoitti, että Miika Piiroinen ei tiedä, onko hänellä ilmoitusasioita. Johan Strandman ilmoitti, että yhdistys omistaa nyt plasmanäytön, joka saatiin lahjoituksena.

6. Toimintakertomus edelliseltä vuodelta
Vuoden 2015 toimintakertomus käytiin läpi ja hyväksyttiin.

7. Tilikertomus ja tilinpäätös
Vuoden 2015 tilikertomus ja tilinpäätös käytiin läpi.

8. Toiminnantarkastajien lausunto
Toiminnantarkastajien lausunto käytiin läpi.

9. Tilinpäätöksen hyväksyminen
Tilinpäätös hyväksyttiin.

10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja hallitukselle
Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille.

11. Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
Toimintasuunnitelma käytiin läpi ja hyväksyttiin. 12. Hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle
Talousarvio käytiin läpi ja hyväksyttiin.

13. Jäsenmaksun suuruus kuluvalla toimikaudella
Johan Strandman ehdotti jäsenmaksun suuruudeksi yhtä yuania, sillä Kiinan talous on vahvempi kuin muilla mailla. Ehdotus ratkesi kannattamattomana. Sampo Vartiala ehdotti jäsenmaksun suuruudeksi kolmeakymmentä (30) grammaa irtoteetä. Johan Strandman ehdotti teen toimitusmenetelmäksi lusikalla kantamista. Ehdotukset raukesivat kannattamattomana. Johan Strandman ehdotti jäsenmaksun suuruudeksi nollaa (0) Norjan hyväksymää kansallista valuuttayksikköä. Sampo Vartiala ja Ville Sinkkonen kannattivat ehdotusta. Esa Koskinen vastusti ehdotusta. Sampo Vartiala ehdotti nollaa (0) euroa jäsenmaksun suuruudeksi, ja Johan Strandman kannatti ehdotusta. Esa Koskinen ehdotti kahdeksaasataayhdeksääkymmentäviittä (895) euroa jäsenmaksun suuruudeksi. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Ville Sinkkonen ehdotti, että ääntenlaskijoina toimisivat pöytäkirjantarkastajat. Esa Koskinen kannatti ehdotusta. Sampo Vartiala ehdotti, että Johan Strandman ja Miika Piiroinen olisivat kokouksen ääntenlaskijat. Valittiin ääntenlaskijoiksi Johan Strandman ja Miika Piiroinen.

Äänestetään jäsenmaksun suuruudesta nollan (0) Norjan hyväksymän kansallisen valuuttayksikön ja nollan (0) euron välillä. Sampo Vartiala ehdotti suljettua lippuäänestystä, ja Esa Koskinen kannatti ehdotusta. Johan Strandman ehdotti käsiäänestystä, ja Kevin Karlsson kannatti ehdotusta.

Esa Koskinen ehdotti äänestysmenetelmän äänestysmenetelmäksi käsiäänestystä. Sampo Vartiala kannatti ehdotusta. Ville Sinkkonen ehdotti äänestysmenetelmän äänestysmenetelmäksi suljettua lippuäänestystä. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Äänestettiin äänestysmenetelmästä äänin 3-3, jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisi tuloksen suljetun lippuäänestyksen hyväksi.

Äänestettiin jäsenmaksun suuruudesta suljetulla lippuäänestyksellä nollan (0) Norjan hyväksymän kansallisen valuuttayksikön ja nollan (0) euron välillä. Ääniä oli kuusi (6), joista kaksi (2) olivat hylättyjä, kolme (3) olivat euron puolesta, ja yksi (1) Norjan hyväksymän kansallisen valuuttayksikön puolesta.

Valittiin yhdistyksen jäsenmaksun suuruudeksi nolla (0) euroa.

14. SÄÄNTÖMUUTOKSET: Kaikista esitetyistä sääntömuutoksista keskustellaan ja äänestetään ensimmäisen kerran tässä kokouksessa.
Ehdotetut sääntömuutokset:
1. Säännöistä poistetaan turhat maininnat sääntömääräisistä toimihenkilöistä tai -kunnista Ehdotettua sääntömuutosta kannatettiin. Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti. 2. Kirjoitusvirheiden ja sanamuotojen korjaus säännöistä. Ehdotettua sääntömuutosta kannatettiin. Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti.

3. Vaalikokouksen säännöissä määriteltyä pitoaikaa laajennetaan siten, että vaalikokous voitaisiin pitää jo lokakuussa. Ehdotettua sääntömuutosta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

4. Kokousten päätösvaltaisuuden vaatimukseksi, että paikalla on kolme (3) äänioikeutettua jäsentä. Ehdotettua sääntömuutosta kannatettiin, mutta se vaatii myös muita sääntömuutoksia, jotka lisättiin käsiteltäviksi. Ehdotettu sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Ylimääräistä kokousta voi vaatia 10 varsinaista jäsentä. Ehdotettua sääntömuutosta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Muut esilletulevat muutosehdotukset 6.1 Yhdistyksen kieliasu Johan Strandman ehdotti, että yhdistyksen nimeä käsitellään kuin astevaihtelutonta etunimeä. Esimerkiksi, “Otakutin toimintaan kuuluu” olisi oikein, mutta “Otakut:n toimintaan kuuluu” ei ole. “Otakutilla on omistuksessaan televisioita” olisi oikein, mutta “Otakuilla on omistuksessaan televisioita” ei ole. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6.2 Ydintoimintansa tukemiseksi, toimintansa tukemisen sijaan (luvussa 1, 3’). Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

6.3 Vaalikokous saa olla myös lokakuussa. Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

6.4 Hallituksesta vähintään ½ tulee olla varsinaisia jäseniä. Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

6.5 Hallituksen jäsenet ovat äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa. Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

15. Muut esilletulevat asiat Ilmoittautuminen Wappuaaltoon. Keskusteltiin Wappuaaltoon ilmoittautumisesta. Ville Sinkkonen ehdotti Wappuaaltoon osallistumista. Ehdotusta kannatettiin, ja päätettiin yksimielisesti osallistumisen puolesta.

Ilmoittautuminen Hulluun Jussiin. Keskusteltiin Hulluun Jussiin ilmoittautumisesta. Ville Sinkkonen ehdotti Hulluun Jussiin osallistumista. Ehdotusta kannatettiin, ja päätettiin yksimielisesti osallistumisen puolesta.

Sampo Vartiala ilmoitti, että popcornia on tulossa.

Miika Piiroinen ehdotti itseään webbivastaavaksi, ja ehdotusta kannatettiin. Päätettiin ehdotuksen puolesta yksimielisesti.

16. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin 21:17.

Ville Sinkkonen
Kokouksen puheenjohtaja

Esa Koskinen
Kokouksen sihteeri

Sampo Vartiala
Kokouksen pöytäkirjantarkastaja

Kevin Karlsson
Kokouksen pöytäkirjantarkastaja