Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vuosikokous2018

Otakut Vuosikokous 2018
Jämeräntaival 10CD Kerhohuone
24.3.2018

Kokouksessa läsnä:
Miika Piiroinen
Kevin Karlsson
Petrus Rimpiläinen
Johan Strandman
Sampo Variala
Mursu (saapui 18:44 kohdassa ilmoitusasiat)

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 18:28.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kevin Karlsson. Valittiin kokouksen sihteeriksi Miika Piiroinen. Sampo Vartiala ehdotti että valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Petrus Rimpiläinen ja Johan Strandman, ja että äänenlaskijat valitaan tarvittaessa. Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi edellämainitut. Sovittiin että sovitaan myös äänestystapa tarvittaessa erikseen.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle säänntöjen mukaan. Kokouskutsi on lähetetty yhdistyksen jäsenistölle mailitse ja verkkosivun kalenetissa yli viikko etukäteen.
Kokouksessa on paikalla 4 äänioikeutettua jäsentä.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

5. Ilmoitusasiat
Sampo Vartiala ilmoitti että meillä on teetä. Miika Piiroinen ilmoitti haluavansa teetä.
Johan Strandaman ilmoitti kylälanien tulevan Kesäkuun lopussa.

6. Toimintakertomus edelliseltä vuodelta
Käytiin läpi yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2017.

7. Tilikertomus ja tilinpäätös
Käytiin läpi yhdistyksen vuoden 2017 kirjanpito

8. Toiminnantarkastajien lausunto
Kätiin läpi yhdistyksen toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2017. Toiminnantarkastajat puoltavat vastuuvapauden myöntämistä.

9. Tilinpäätöksen hyväksyminen
Tilinpäätös hyväksyttiin.

10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja hallitukselle
Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille ja hallitukselle.

11. Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma pienin muutoksin.

12. Hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle
Hyväksyttiin talousarvio muutoksin.

13. Jäsenmaksun suuruus kuluvalla toimikaudella
Ville Sinkkonen ehdotti jäsenmaksuksi yhtä perunaa. Sampo Vartiala halusi täsmennettävän perunalajike. Ville Sinkkonen täsmensi perunalajikkeen vapaaksi, kunahn peruna on kiinteä. Käytiin keskustelua myös nestemäisen perunan mahdollisuudesta jäsenmaksuna.
Sampo Vartiala ehdotti jäsenmaksuksi yhtä laserdiskiä.
Petrus Rimpiläinen ehdotti jäsenmaksuksi yhtä steam korttia.
Johan Strandman ehdotti jäsenmaksuksi 0 (mitä tahansa valuuttaa).
Johan Strandman ehdotti jäsenmaksun suuruudeksi 0 kpl jotain animeaiheista kryptivaluuttaa, josta ei ole vielä tehty ICOta?.
Kevin Karlsson ehdotti jäsenmakuksi 0 euroa. Miika Piiroinen ja Sampo Vartiala kannatti ehdotusta.

Valittiin jäsenmaksuksi 0 euroa ainoana kannatusta saaneena ehdotuksena

14. Muut esille tulevat asiat

Tuli esille että kokouksessa olisi voinut olla kokoustarjoilua. Todettiin että ei ollut.
Tuli esille että on sääli, ettei pöytäkirjaan ole saatu Antti Mattssonin nimeä.

15. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous kello 20:08.