Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vuosikokous2019

Otakut vuosikokous 2019

27.3.2019 Jämeräntaival 10CD - kerhotila
Paikalla:
Ville Sinkkonen
Johan Strandman
Miika Piiroinen
Sampo Vartiala
Juhapekka Hietala
Panu Laasonen (saapui klo 18:33, kohdassa 8)

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 18:17.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Miika Piiroinen.
Valittiin kokouksen sihteeriksi Ville Sinkkonen.
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sampo Vartiala ja Johan Strandman.
Päätettiin, että tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti, ja paikalla on riittävä määrä äänioikeutettuja jäseniä.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima, kokouskutsussa kerrottu työjärjestys.

5. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

6. Toimintakertomus edelliseltä vuodelta
Käytiin läpi toimintakertomus edelliseltä vuodelta.

7. Tilikertomus ja tilinpäätös
Käytiin läpi tilikertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta.

8. Toiminnantarkastajien lausunto
Käytiin läpi toiminnantarkastajien kertomus. Tominnantarkastajat huomauttivat, että rahankäyttöä pitäisi tehostaa. Toiminnantarkastajat puoltavat vastuuvapauden myöntämistä edellisvuoden hallitukselle.

9. Tilinpäätöksen hyväksyminen
Hyväksyttiin tilinpäätös.

10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja hallitukselle
Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2018 tilivelvollisille ja hallitukselle.

11. Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
Käytiin läpi hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma pienin muutoksin.

12. Hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle
Käytiin läpi hallituksen valmisteleva talousarvio. Hyväksyttiin budjettisuunnitelma pienin muutoksin.

13. Jäsenmaksun suuruus kuluvalla toimikaudella
Ehdotettiin jäsenmaksuksi nolla euroa.
Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi nolla (0) euroa.

14. Muut esille tulevat asiat
Johan Strandman säälitteli, että yhdistys ei ole vuosiin saanut Antti Mattssonin nimeä pöytäkirjaan.
Ehdotettiin tilinkäyttöoikeudet nykyisen vuoden rahastonhoitajalle. Hallitus kokoustaa aiheesta erikseen.

15. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 18:52.