Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vuosikokous2020

Otakut vuosikokous 2020

31.3.2020 Jämeräntaival 11C - edusta

Paikalla:
  • Ville Sinkkonen
  • Sampo Vartiala
  • Vilho Mäkelä

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin kello 18:14.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ville Sinkkonen.
Valittiin kokouksen sihteeriksi Vilho Mäkelä.
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Sampo Vartiala.
Päätettiin, että tarvittaessa pöytäkirjantarkastaja toimii myös ääntenlaskijana.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti, ja paikalla on riittävä määrä äänioikeutettuja jäseniä. Kokous on täten laillinen ja päätösvaltainen.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima, kokouskutsussa kerrottu työjärjestys.

5. Ilmoitusasiat

Nykyinen pandemiasta johtuva poikkeustilanne vaikeuttaa yhdistyksen jäsenien osallistumista kokoukseen. Yhdistyksen säännöt kuitenkin määräävät vuosikokouksen pitoajan, eivätkä ne salli kokoukseen osallistumista etänä. AYY on ohjeistanut yhdistyksiä toimimaan siten, että vuosikokous pidetään virallisesti, mutta siinä päätetään ainoastaan vuosikokouksen normaalien asioiden siirtämisestä erikseen järjestettävään jatkokokoukseen. Tämän vuoksi tämän vuoden vuosikokouksen työjärjestyksessä on aiemmista vuosista poiketen kohta 6, jossa päätetään loppujen kohtien siirtämisestä jatkokokoukseen.

6. Kokouksen kohtien 7-15 siirtäminen myöhemmäksi jatkokokoukseen, jonka hallitus kutsuu koolle

Päätettiin siirtää kokouksen kohdat 7-15 jatkokokouksen käsiteltäväksi. Samalla velvoitettiin hallitus kutsumaan jatkokokouksen koolle normaalin kokouksen tavoin nykyisen poikkeustilanteen loppuessa tai lieventyessä riittävästi, jotta kokouksen järjestämisen voidaan katsoa olevan osallistujille turvallista.

7. Toimintakertomus edelliseltä vuodelta

Siirrettiin jatkokokouksessa käsiteltäväksi kohdassa 6.

8. Tilikertomus ja tilinpäätös

Siirrettiin jatkokokouksessa käsiteltäväksi kohdassa 6.

9. Toiminnantarkastajien lausunto

Siirrettiin jatkokokouksessa käsiteltäväksi kohdassa 6.

10. Tilinpäätöksen hyväksyminen

Siirrettiin jatkokokouksessa käsiteltäväksi kohdassa 6.

11. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja hallitukselle

Siirrettiin jatkokokouksessa käsiteltäväksi kohdassa 6.

12. Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

Siirrettiin jatkokokouksessa käsiteltäväksi kohdassa 6.

13. Hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle

Siirrettiin jatkokokouksessa käsiteltäväksi kohdassa 6.

14. Jäsenmaksun suuruus kuluvalla toimikaudella

Siirrettiin jatkokokouksessa käsiteltäväksi kohdassa 6.

15. Muut esille tulevat asiat

Siirrettiin jatkokokouksessa käsiteltäväksi kohdassa 6.

16. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 18:15.