Otakut
 • In Finnish
 • In English

VuosikokousKutsu2008

Otakut                         KOKOUSKUTSU
Mika Veijonsuo, pj.
mveijons(at)cc.hut.fi                   20.3.2008Otakut:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 28.3.2008
sähköosaston salissa S4 klo 16.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään säännöissä määrätyt asiat:

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Esityslistan hyväksyminen

 5. Menettelytavoista sopiminen

 6. Ilmoitusasiat

 7. Toimintakertomus edelliseltä vuodelta

 8. Tilikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

 9. Tilinpäätöksen hyväksyminen

 10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

 11. Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle
   toimikaudelle

 12. Hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle

 13. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus kuluvalle toimikaudelle

 14. Ehdotettujen sääntömuutoksien käsittely (ehdotetut sääntö-
   muutokset tämän kutsun liitteenä) 

 15. Muut esille tulevat asiat

 16. Kokouksen päättäminen


 Tervetuloa.     Mika Veijonsuo, pj.