Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vuosikokouskutsu2013

Otakut vuosikokous pidetään ensiviikon lauantaina 23.3 kello 15:00 ennen
videoillan alkua paikassa Jämeräntaival 11 cd kerhotila.

Otakut annual general meeting will be held on next Saturday 23.3 at 15:00 prior
to the video evening. The meeting will take place at Jämetäntaival 11 cd clubroom.

Esityslista / Agenda:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Menettelytavoista sopiminen
6. Ilmoitusasiat
7. Toimintakertomus edelliseltä vuodelta
8. Tilikertomus ja tilinpäätös
9. Toiminnantarkastajien lausunto
10. Tilinpäätöksen hyväksyminen
11. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
12. Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
13. Hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle
14. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus kuluvalle toimikaudelle
15. Muut esille tulevat asiat
16. Kokouksen päättäminen

Esityslista löytyy myös:
http://otakut.ayy.fi/wiki.php/Otakut/Vuosikokous2013Esityslista

-----------------
Otakut varapuheenjohtaja,
Miika Piiroinen
X-5_Zc7
#Otakut@IRCnet?