Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vuosikokouskutsu2016

Kutsu Otakut vuosikokoukseen.

Otakut vuosikokous pidetään 24.3.2016 kello 17:00 alkaen Jämeräntaival 10cd-rapussa sijaitsevalla kerhotilalla.

Otakut annual meeting will be held on 24.3.2016 starting at 17:00. The meeting will take place at Jämeräntaival 10cd clubroom.

Esityslista / Agenda:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Toimintakertomus edelliseltä vuodelta
7. Tilikertomus ja tilinpäätös
8. Toiminnantarkastajien lausunto
9. Tilinpäätöksen hyväksyminen
10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja hallitukselle
11. Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
12. Hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle
13. Jäsenmaksun suuruus kuluvalla toimikaudella
14. SÄÄNTÖMUUTOKSET: Kaikista esitetyistä sääntömuutoksista keskustellaan ja äänestetään ensimmäisen kerran tässä kokouksessa.
Ehdotetut sääntömuutokset:

  1. Säännöistä poistetaan turhat maininnat sääntömääräisistä toimihenkilöistä tai -kunnista
  2. Kirjoitusvirheiden ja sanamuotojen korjaus säännöistä.
  3. vaalikokouksen säännöissä määriteltyä pitoaikaa laajennetaan siten, että vaalikokous voitaisiin pitää jo lokakuussa
  4. Kokousten päätösvaltaisuuden vaatimukseksi, että paikalla on 5 yhdistyksen varsinaista jäsentä
  5. ylimäärästä kokousta voi vaatia 10 varsinaista jäsentä
  6. muut esilletulevat muutosehdotukset

15. Muut esilletulevat asiat
16. Kokouksen päättäminen


-----------------
Otakut puheenjohtaja,
Ville Sinkkonen
Mursu
#Otakut@IRCNET