Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vuosikokouskutsu2020

FINNISH
Nykyisen pandemian vuoksi yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään poikkeuksellisella tavalla. Nyt kutsuttava sääntömääräinen kokous ei tule päättämään mistään varsinaisista vuosikokousasioista vaan näiden siirtämisestä jatkokokoukseen ja hallituksen velvoittamisesta tämän jatkokokouksen järjestämiseen (esityslistan kohta 6). Käytännössä tämä kokous on muodollisuus, jonka pitää muutama hallituslainen muutamassa minuutissa, joten tähän kokoukseen ei ole tarvetta eikä suositeltavaa osallistua. Jatkokokous tullaan kutsumaan yhdistyksen hallituksen toimesta koolle sitten, kun nykyinen poikkeustilanne ja kokoontumisrajoitukset eivät enää ole voimassa, näillä näkymin ennen kesäkuun puoliväliä.

ENGLISH
Due to the current pandemic, the club’s annual meeting will be held in an unconventional manner. The meeting now being convened will not decide about any of the usual annual meeting matters, but merely will decide to postpone them to a later follow-up meeting and to obligate the board to organize the follow-up meeting (agenda section 6). In practise this meeting is a formality, and will be held in a few minutes by board members. Attending this meeting is not necessary or recommended. The board of the club will send invitations to the follow-up meeting after the current pandemic and restrictions caused by it are over. Current estimate is sometime before mid-June.


FINNISH
Kutsu Otakut vuosikokoukseen

Otakut vuosikokous pidetään 31.3.2020 kello 18:00 alkaen ulkona Jämeräntaival 11C-rapun edustalla.

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Kokouksen kohtien 7-15 siirtäminen myöhemmäksi jatkokokoukseen, jonka hallitus kutsuu koolle
7. Toimintakertomus edelliseltä vuodelta
8. Tilikertomus ja tilinpäätös
9. Toiminnantarkastajien lausunto
10. Tilinpäätöksen hyväksyminen
11. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja hallitukselle
12. Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
13. Hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle
14. Jäsenmaksun suuruus kuluvalla toimikaudella
15. Muut esille tulevat asiat
16. Kokouksen päättäminen

ENGLISH
Invitation to the annual meeting of Otakut

Otakut annual meeting will be held on 31.3.2020 starting at 18:00. The meeting will take place outside Jämeräntaival 11C.

Agenda:
1. Opening the meeting
2. Choosing meeting staff
3. Legality and decision making power
4. Accepting agenda
5. Announcements
6. Postponing of sections 7-15 to a follow-up meeting, convened by the board
7. Annual report from previous year
8. Financial accounts and auditor’s report
9. Comments of the two laymen
10. Accepting the Financial accounts
11. Granting Freedom of Responsibility to previous executive committee
12. Policy plan for the ongoing year prepared by the executive committee
13. Budget estimate for the ongoing year prepared by the executive committee
14. Membership fee
15. Other business
16. Ending the meeting

-----------------
Otakut puheenjohtaja 2020,
Ville Sinkkonen