Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vuosikokous2013

Otakutin vuosikokous 23.3.2013 klo. 15 paikassa Jämeräntaival 11CD

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo. 15:42

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kasper Kuusisto, sihteeriksi Markus Hiienkari, ja pöytäkirjantarkistajiksi Juhapekka Hietala ja Johan Strandman.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5. Menettelytavoista sopiminen

Äänestysmenettelyksi sovittiin käsiäänestys.

6. Ilmoitusasiat

Kulttuuri-iltaa, Hullua Jussia ja vuosijuhlaa tulisi suunnitella.

7. Toimintakertomus edelliseltä vuodelta

Edellisem vuoden toiminta käytiin suullisesti läpi, ja hyväksyttiin.

8. Tilikertomus ja tilinpäätös

Edellisen vuoden tilikertomus käytiin läpi.

9. Toiminnantarkastajien lausunto

Toiminnantarkastajat antoivat allaolevan lausunnon:

"Otakutin taloudenhoito on kunnossa, varoja on käytetty yhdistyksen sääntöjen ja vuoden 2012 toimintasuunnitelman mukasesti, ei huomautettavaa. Suosittelemme vastuuvapauden myöntämistä."

10. Tilinpäätöksen hyväksyminen

Tilinpäätös hyväksyttiin.

11. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

12. Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienin muutoksin.

13. Hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle

Talousarvio hyväksyttiin.

14. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus kuluvalle toimikaudelle

Jäsenmaksuksi ehdotettiin 0.00e, joka hyväksyttiin.

15. Muut esille tulevat asiat

Hallitus selvittää siirtosaamiset ja siirtovelat.

16. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo. 16:17

Espoossa __.__._____

_______________________________________
, Puheenjohtaja

Espoossa __.__._____

_______________________________________
, Sihteeri

Espoossa __.__._____

_______________________________________
, Pöytäkirjantarkastaja

Espoossa __.__._____

_______________________________________
, Pöytäkirjantarkastaja

Espoossa __.__._____